หมวดหมู่:

boats

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงboats

 • การออกเสียง : kayak kayak [en]
 • การออกเสียง : raz-de-marée raz-de-marée [fr]
 • การออกเสียง : gaffer gaffer [en]
 • การออกเสียง : Doris Doris [de]
 • การออกเสียง : dinghy dinghy [en]
 • การออกเสียง : catamaran catamaran [en]
 • การออกเสียง : flux flux [fr]
 • การออกเสียง : aviso aviso [es]
 • การออกเสียง : destroyer destroyer [en]
 • การออกเสียง : row (verb, noun ) row (verb, noun ) [en]
 • การออกเสียง : yawl yawl [en]
 • การออกเสียง : briser briser [fr]
 • การออกเสียง : fetch fetch [en]
 • การออกเสียง : canot canot [fr]
 • การออกเสียง : Gatte Gatte [de]
 • การออกเสียง : porte-lof porte-lof [fr]
 • การออกเสียง : à clins à clins [fr]
 • การออกเสียง : Garant Garant [fr]
 • การออกเสียง : butty butty [en]
 • การออกเสียง : Feu de Saint-Elme Feu de Saint-Elme [fr]
 • การออกเสียง : Terre-Neuve Terre-Neuve [fr]
 • การออกเสียง : mer très grosse mer très grosse [fr]
 • การออกเสียง : catamarã catamarã [pt]
 • การออกเสียง : flot flot [fr]
 • การออกเสียง : gambe gambe [it]
 • การออกเสียง : Haler Haler [nl]
 • การออกเสียง : bouge bouge [fr]
 • การออกเสียง : trimaran trimaran [en]
 • การออกเสียง : allonge allonge [fr]
 • การออกเสียง : esquif esquif [fr]
 • การออกเสียง : rumb rumb [ca]
 • การออกเสียง : gabarre gabarre [fr]
 • การออกเสียง : youyou youyou [fr]
 • การออกเสียง : guidon guidon [en]
 • การออกเสียง : à franc bord à franc bord [fr]
 • การออกเสียง : habitacle habitacle [fr]
 • การออกเสียง : suet suet [en]
 • การออกเสียง : doubler de cuivre doubler de cuivre [fr]
 • การออกเสียง : beau temps mer belle beau temps mer belle [fr]
 • การออกเสียง : ketch ketch [en]
 • การออกเสียง : calme plat calme plat [fr]
 • การออกเสียง : filer filer [fr]
 • การออกเสียง : yole yole [fr]
 • การออกเสียง : ganser ganser [fr]
 • การออกเสียง : skiff skiff [fr]
 • การออกเสียง : cinq-mâts cinq-mâts [fr]
 • การออกเสียง : sloup sloup [cs]
 • การออกเสียง : longue houle longue houle [fr]
 • การออกเสียง : Marie-salope Marie-salope [fr]
 • การออกเสียง : vit de mulet vit de mulet [fr]
 • การออกเสียง : Robert Fulton Robert Fulton [en]
 • การออกเสียง : ganse ganse [fr]
 • การออกเสียง : sur les cargues sur les cargues [fr]
 • การออกเสียง : moutons moutons [fr]
 • การออกเสียง : trois-mâts trois-mâts [fr]
 • การออกเสียง : bulletin météo bulletin météo [fr]
 • การออกเสียง : mer forte mer forte [fr]
 • การออกเสียง : jolie brise jolie brise [fr]
 • การออกเสียง : trirreme trirreme [pt]
 • การออกเสียง : raban de ferlage raban de ferlage [fr]
 • การออกเสียง : ragage ragage [fr]
 • การออกเสียง : guinder guinder [fr]
 • การออกเสียง : bordier bordier [fr]
 • การออกเสียง : monoxyle monoxyle [fr]
 • การออกเสียง : empennelage empennelage [fr]
 • การออกเสียง : coup de mer coup de mer [fr]
 • การออกเสียง : felouque felouque [fr]
 • การออกเสียง : émerillon émerillon [fr]
 • การออกเสียง : vaigrer vaigrer [fr]
 • การออกเสียง : fort coup de vent fort coup de vent [fr]
 • การออกเสียง : crête crête [fr]
 • การออกเสียง : dunette dunette [fr]
 • การออกเสียง : gens de mer gens de mer [fr]
 • การออกเสียง : flamme de guerre flamme de guerre [fr]
 • การออกเสียง : dalot dalot [fr]
 • การออกเสียง : canot de sauvetage canot de sauvetage [fr]
 • การออกเสียง : amolette amolette [fr]
 • การออกเสียง : Fécamp Fécamp [fr]
 • การออกเสียง : empointure empointure [fr]
 • การออกเสียง : mer belle mer belle [fr]
 • การออกเสียง : haussière haussière [fr]
 • การออกเสียง : teugue teugue [fr]
 • การออกเสียง : mascaret mascaret [fr]
 • การออกเสียง : batayole batayole [fr]
 • การออกเสียง : brumasse brumasse [fr]
 • การออกเสียง : clin clin [fr]
 • การออกเสียง : houle houle [fr]
 • การออกเสียง : faux bras faux bras [fr]
 • การออกเสียง : gléner gléner [fr]
 • การออกเสียง : chaloupe chaloupe [fr]
 • การออกเสียง : boutre boutre [fr]
 • การออกเสียง : brasseyage brasseyage [fr]
 • การออกเสียง : avis de tempête avis de tempête [fr]
 • การออกเสียง : Raeline Raeline [en]
 • การออกเสียง : ferlage ferlage [fr]
 • การออกเสียง : goélette goélette [fr]
 • การออกเสียง : pilote côtier pilote côtier [fr]
 • การออกเสียง : touer touer [fr]
 • การออกเสียง : étarquage étarquage [fr]
 • การออกเสียง : hale-à-bord hale-à-bord [fr]