หมวดหมู่:

bladder

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbladder

  • การออกเสียง : incontinence incontinence [en]
  • การออกเสียง : мехур мехур [bg]
  • การออกเสียง : pęcherz pęcherz [pl]
  • การออกเสียง : vezică vezică [ro]
  • การออกเสียง : mafitsara mafitsara [ha]
  • การออกเสียง : bufeta bufeta [ca]
  • การออกเสียง : trigonitis trigonitis [en]