หมวดหมู่:

blad

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงblad

 • การออกเสียง : blad
  blad [da]
 • การออกเสียง : Ekstra Bladet
  Ekstra Bladet [da]
 • การออกเสียง : bontbladig
  bontbladig [nl]
 • การออกเสียง : kronblad
  kronblad [sv]
 • การออกเสียง : lagerblad
  lagerblad [sv]