หมวดหมู่:

blackcurrant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงblackcurrant

  • การออกเสียง : Cassis Cassis [fr]
  • การออกเสียง : カシス カシス [ja]