หมวดหมู่:

Biochemistry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBiochemistry

 • การออกเสียง : triglycerides triglycerides [en]
 • การออกเสียง : DNA DNA [en]
 • การออกเสียง : transversion transversion [en]
 • การออกเสียง : cholesterol cholesterol [en]
 • การออกเสียง : enzymatic enzymatic [en]
 • การออกเสียง : dopamine dopamine [en]
 • การออกเสียง : undigested undigested [en]
 • การออกเสียง : glutathione glutathione [en]
 • การออกเสียง : hemoglobina hemoglobina [pt]
 • การออกเสียง : albumin albumin [en]
 • การออกเสียง : ester ester [fr]
 • การออกเสียง : receptor receptor [la]
 • การออกเสียง : chitin chitin [en]
 • การออกเสียง : proliferator-activated proliferator-activated [en]
 • การออกเสียง : bioquímica bioquímica [es]
 • การออกเสียง : enzymes enzymes [en]
 • การออกเสียง : deoxyribose deoxyribose [en]
 • การออกเสียง : bilirubin bilirubin [en]
 • การออกเสียง : acetylcholinesterase acetylcholinesterase [en]
 • การออกเสียง : arginine arginine [en]
 • การออกเสียง : alcaloide alcaloide [es]
 • การออกเสียง : hydroxylation hydroxylation [en]
 • การออกเสียง : palindrome palindrome [en]
 • การออกเสียง : euchromatin euchromatin [en]
 • การออกเสียง : anthocyanin anthocyanin [en]
 • การออกเสียง : citrin citrin [fr]
 • การออกเสียง : glucocorticoid glucocorticoid [en]
 • การออกเสียง : kinases kinases [en]
 • การออกเสียง : calcitriol calcitriol [en]
 • การออกเสียง : hyaluronate hyaluronate [en]
 • การออกเสียง : proteína proteína [pt]
 • การออกเสียง : denature denature [en]
 • การออกเสียง : dopamin dopamin [de]
 • การออกเสียง : lactose lactose [pt]
 • การออกเสียง : dipeptide dipeptide [en]
 • การออกเสียง : synthesized synthesized [en]
 • การออกเสียง : diltiazem diltiazem [pt]
 • การออกเสียง : Lysozyme Lysozyme [en]
 • การออกเสียง : globulin globulin [en]
 • การออกเสียง : double helix double helix [en]
 • การออกเสียง : denaturation denaturation [en]
 • การออกเสียง : xylitol xylitol [en]
 • การออกเสียง : aldosterone aldosterone [en]
 • การออกเสียง : creatinine creatinine [en]
 • การออกเสียง : dimer dimer [en]
 • การออกเสียง : tryptophan tryptophan [en]
 • การออกเสียง : interleukin interleukin [en]
 • การออกเสียง : splicing splicing [en]
 • การออกเสียง : opioid opioid [en]
 • การออกเสียง : neurofibrillary neurofibrillary [en]
 • การออกเสียง : alkane alkane [en]
 • การออกเสียง : purine purine [en]
 • การออกเสียง : tyrosine tyrosine [en]
 • การออกเสียง : uracil uracil [en]
 • การออกเสียง : polyketide polyketide [en]
 • การออกเสียง : corticosteroid corticosteroid [en]
 • การออกเสียง : sucrose sucrose [en]
 • การออกเสียง : deamination deamination [en]
 • การออกเสียง : proteolytic proteolytic [en]
 • การออกเสียง : Kary Mullis Kary Mullis [en]
 • การออกเสียง : carbon cycle carbon cycle [en]
 • การออกเสียง : nucleosome nucleosome [en]
 • การออกเสียง : somatostatin somatostatin [en]
 • การออกเสียง : overwinding overwinding [en]
 • การออกเสียง : ribose ribose [en]
 • การออกเสียง : thymidine thymidine [en]
 • การออกเสียง : коллаген коллаген [ru]
 • การออกเสียง : proteinaceous proteinaceous [en]
 • การออกเสียง : antibodies antibodies [en]
 • การออกเสียง : annealed annealed [en]
 • การออกเสียง : antigenic antigenic [en]
 • การออกเสียง : aspartate aspartate [en]
 • การออกเสียง : pyruvate dehydrogenase pyruvate dehydrogenase [en]
 • การออกเสียง : retrotransposons retrotransposons [en]
 • การออกเสียง : unhybridized unhybridized [en]
 • การออกเสียง : carboxypolypeptidase carboxypolypeptidase [en]
 • การออกเสียง : Paul Nurse Paul Nurse [en]
 • การออกเสียง : Kovacs Kovacs [de]
 • การออกเสียง : creatine creatine [en]
 • การออกเสียง : хемоглобин хемоглобин [bg]
 • การออกเสียง : biochemie biochemie [de]
 • การออกเสียง : amylose amylose [en]
 • การออกเสียง : serine serine [en]
 • การออกเสียง : ultracentrifuge ultracentrifuge [en]
 • การออกเสียง : pigmentosum pigmentosum [en]
 • การออกเสียง : kinase kinase [en]
 • การออกเสียง : hyaluronic hyaluronic [en]
 • การออกเสียง : glycoside glycoside [en]
 • การออกเสียง : endopeptidase endopeptidase [pt]
 • การออกเสียง : angiotensin angiotensin [en]
 • การออกเสียง : cholecalciferol cholecalciferol [en]
 • การออกเสียง : DNA polymerase DNA polymerase [en]
 • การออกเสียง : histidine histidine [en]
 • การออกเสียง : Phosphorylierung Phosphorylierung [de]
 • การออกเสียง : threonine threonine [en]
 • การออกเสียง : epitope epitope [en]
 • การออกเสียง : biokimika biokimika [eu]
 • การออกเสียง : cholinesterase cholinesterase [en]
 • การออกเสียง : dehydrogenase dehydrogenase [en]
 • การออกเสียง : колаген колаген [uk]