หมวดหมู่:

bile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbile

 • การออกเสียง : gal
  gal [en]
 • การออกเสียง : choler
  choler [en]
 • การออกเสียง : biłe
  biłe [vec]
 • การออกเสียง : صفراوی
  صفراوی [ar]