หมวดหมู่:

Bilang

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBilang

 • การออกเสียง : sanyo
  sanyo [ja]
 • การออกเสียง : Panandaan
  Panandaan [tl]
 • การออกเสียง : Bilang
  Bilang [tl]
 • การออกเสียง : Palatangkasan
  Palatangkasan [tl]
 • การออกเสียง : Duyog
  Duyog [tl]
 • การออกเสียง : Awanggan
  Awanggan [tl]
 • การออกเสียง : panakda
  panakda [tl]
 • การออกเสียง : Isakay
  Isakay [tl]
 • การออกเสียง : Sukgisan
  Sukgisan [tl]
 • การออกเสียง : Tatsulok
  Tatsulok [tl]
 • การออกเสียง : Tayahan
  Tayahan [tl]
 • การออกเสียง : Tadlong
  Tadlong [tl]
 • การออกเสียง : Tikop
  Tikop [tl]
 • การออกเสียง : Damikay
  Damikay [tl]
 • การออกเสียง : palautatan
  palautatan [tl]
 • การออกเสียง : Pamahagi
  Pamahagi [tl]
 • การออกเสียง : Bilnuran
  Bilnuran [tl]
 • การออกเสียง : Sipnayan
  Sipnayan [tl]
 • การออกเสียง : Parisukat
  Parisukat [tl]
 • การออกเสียง : Siskin
  Siskin [tl]
 • การออกเสียง : Parihaba
  Parihaba [tl]
 • การออกเสียง : Timbulog
  Timbulog [tl]
 • การออกเสียง : Duhakay
  Duhakay [tl]
 • การออกเสียง : Gilis
  Gilis [tl]
 • การออกเสียง : Talukay
  Talukay [tl]
 • การออกเสียง : Pariugat
  Pariugat [tl]
 • การออกเสียง : Tatsihan
  Tatsihan [tl]
 • การออกเสียง : Lapya
  Lapya [tl]
 • การออกเสียง : Tumbasan
  Tumbasan [tl]