หมวดหมู่:

biblioteka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbiblioteka

 • การออกเสียง : książka
  książka [pl]
 • การออกเสียง : regał
  regał [pl]
 • การออกเสียง : tyska
  tyska [sv]
 • การออกเสียง : biblioteczna
  biblioteczna [pl]
 • การออกเสียง : Kowieńska
  Kowieńska [pl]
 • การออกเสียง : Biblioteka Państwowa
  Biblioteka Państwowa [pl]
 • การออกเสียง : podręczna
  podręczna [pl]
 • การออกเสียง : etażerka
  etażerka [pl]
 • การออกเสียง : publiczna
  publiczna [pl]
 • การออกเสียง : w bibliotece
  w bibliotece [pl]
 • การออกเสียง : biblioteki
  biblioteki [pl]