หมวดหมู่:

Biblical Name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBiblical Name

 • การออกเสียง : Aaron Aaron [en]
 • การออกเสียง : Ariel Ariel [en]
 • การออกเสียง : Daniela Daniela [es]
 • การออกเสียง : Andrew Andrew [en]
 • การออกเสียง : Noah Noah [de]
 • การออกเสียง : Baruch Baruch [en]
 • การออกเสียง : Abraham Abraham [ca]
 • การออกเสียง : Abel Abel [en]
 • การออกเสียง : Seth Seth [en]
 • การออกเสียง : Josiah Josiah [en]
 • การออกเสียง : Enoch Enoch [en]
 • การออกเสียง : aquila aquila [it]
 • การออกเสียง : Gideon Gideon [en]
 • การออกเสียง : Mateusz Mateusz [pl]
 • การออกเสียง : Moses Moses [en]
 • การออกเสียง : Łukasz Łukasz [pl]
 • การออกเสียง : Asher Asher [en]
 • การออกเสียง : achan achan [ml]
 • การออกเสียง : becher becher [de]
 • การออกเสียง : agur agur [eu]
 • การออกเสียง : Artaxerxes Artaxerxes [en]
 • การออกเสียง : Asa Asa [ti]
 • การออกเสียง : Nahum Nahum [en]
 • การออกเสียง : Canaan Canaan [en]
 • การออกเสียง : Adina Adina [en]
 • การออกเสียง : Boaz Boaz [en]
 • การออกเสียง : azur azur [es]
 • การออกเสียง : Solomon Solomon [en]
 • การออกเสียง : Abram Abram [he]
 • การออกเสียง : Anak Anak [tl]
 • การออกเสียง : Ahab Ahab [en]
 • การออกเสียง : Abner Abner [es]
 • การออกเสียง : bela bela [eo]
 • การออกเสียง : Absalom Absalom [he]
 • การออกเสียง : jachin jachin [he]
 • การออกเสียง : Jezreel Jezreel [pt]
 • การออกเสียง : Kenan Kenan [tr]
 • การออกเสียง : Japheth Japheth [en]
 • การออกเสียง : Antiochus Antiochus [en]
 • การออกเสียง : Abednego Abednego [en]
 • การออกเสียง : Aram Aram [fr]
 • การออกเสียง : Simeon Simeon [de]
 • การออกเสียง : Amon Amon [pt]
 • การออกเสียง : Abishai Abishai [yi]
 • การออกเสียง : baal baal [en]
 • การออกเสียง : Balaam Balaam [en]
 • การออกเสียง : Jephthah Jephthah [en]
 • การออกเสียง : Ruta Ruta [es]
 • การออกเสียง : Methuselah Methuselah [en]
 • การออกเสียง : Belteshazzar Belteshazzar [en]
 • การออกเสียง : bera bera [fo]
 • การออกเสียง : Abiezrite Abiezrite [en]
 • การออกเสียง : Habakuk Habakuk [de]
 • การออกเสียง : Manasseh Manasseh [en]
 • การออกเสียง : Ahasuerus Ahasuerus [en]
 • การออกเสียง : Ahikam Ahikam [he]
 • การออกเสียง : Hezekiah Hezekiah [en]
 • การออกเสียง : Amaziah Amaziah [en]
 • การออกเสียง : Ahimelech Ahimelech [en]
 • การออกเสียง : Amraphel Amraphel [en]
 • การออกเสียง : Adoniram Adoniram [pt]
 • การออกเสียง : Eleazar Eleazar [pt]
 • การออกเสียง : buz buz [tr]
 • การออกเสียง : Tirza Tirza [de]
 • การออกเสียง : Ésaü Ésaü [fr]
 • การออกเสียง : Estera Estera [ro]
 • การออกเสียง : Ahithophel Ahithophel [en]
 • การออกเสียง : אָדָם אָדָם [he]
 • การออกเสียง : Seraiah Seraiah [he]
 • การออกเสียง : שמואל הנביא שמואל הנביא [he]
 • การออกเสียง : abdi abdi [ind]
 • การออกเสียง : balak balak [he]
 • การออกเสียง : Aner Aner [he]
 • การออกเสียง : Aran Aran [eu]
 • การออกเสียง : Adiel Adiel [pt]
 • การออกเสียง : Ammon Ammon [he]
 • การออกเสียง : Arad Arad [hu]
 • การออกเสียง : azal azal [pt]
 • การออกเสียง : Addi Addi [he]
 • การออกเสียง : Arphaxad Arphaxad [he]
 • การออกเสียง : Ezechiel Ezechiel [pl]
 • การออกเสียง : adonijah adonijah [he]
 • การออกเสียง : Abiathar Abiathar [he]
 • การออกเสียง : Nabal Nabal [pt]
 • การออกเสียง : Azariah Azariah [en]
 • การออกเสียง : חָם חָם [he]
 • การออกเสียง : Adriel Adriel [pt]
 • การออกเสียง : Shem Shem [en]
 • การออกเสียง : Asaph Asaph [he]
 • การออกเสียง : Diblaim Diblaim [he]
 • การออกเสียง : Eliphelet Eliphelet [en]
 • การออกเสียง : Bezaleel Bezaleel [he]
 • การออกเสียง : Ahaziah Ahaziah [en]
 • การออกเสียง : Jehoiachin Jehoiachin [en]
 • การออกเสียง : Malachiasz Malachiasz [pl]
 • การออกเสียง : Estery Estery [en]
 • การออกเสียง : Jehoiakim Jehoiakim [he]
 • การออกเสียง : Noomi Noomi [da]
 • การออกเสียง : Enok Enok [de]
 • การออกเสียง : Hiob Hiob [de]