หมวดหมู่:

bestemt

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbestemt

 • การออกเสียง : den den [de]
 • การออกเสียง : det det [da]
 • การออกเสียง : nitten nitten [da]
 • การออกเสียง : gassen gassen [nl]
 • การออกเสียง : borgeren borgeren [da]
 • การออกเสียง : opfindelserne opfindelserne [da]
 • การออกเสียง : trinnene trinnene [no]
 • การออกเสียง : vilkårene vilkårene [da]
 • การออกเสียง : gasserne gasserne [da]
 • การออกเสียง : slagene slagene [no]
 • การออกเสียง : malerene malerene [da]
 • การออกเสียง : stoffet stoffet [da]
 • การออกเสียง : mareridtene mareridtene [da]
 • การออกเสียง : indskuddene indskuddene [da]
 • การออกเสียง : værkstederne værkstederne [da]