หมวดหมู่:

bendable

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbendable

  • การออกเสียง : pliantly pliantly [en]
  • การออกเสียง : pliant pliant [fr]
  • การออกเสียง : pliancy pliancy [en]