หมวดหมู่:

batalla

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbatalla

 • การออกเสียง : espada espada [es]
 • การออกเสียง : yelmo yelmo [es]
 • การออกเสียง : daga daga [es]
 • การออกเสียง : hacha hacha [es]
 • การออกเสียง : catapulta catapulta [es]
 • การออกเสียง : ballesta ballesta [es]
 • การออกเสียง : cota de malla cota de malla [es]
 • การออกเสียง : armadura armadura [es]
 • การออกเสียง : coraza coraza [es]
 • การออกเสียง : escudo escudo [es]
 • การออกเสียง : estaca estaca [es]
 • การออกเสียง : lanza lanza [es]
 • การออกเสียง : maza maza [es]
 • การออกเสียง : battagghia battagghia [scn]
 • การออกเสียง : bataja bataja [lmo]
 • การออกเสียง : pernera pernera [es]
 • การออกเสียง : Sagrajas Sagrajas [es]
 • การออกเสียง : Zalaca Zalaca [es]