หมวดหมู่:

basic word list

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbasic word list

 • การออกเสียง : pot pot [en]
 • การออกเสียง : material material [en]
 • การออกเสียง : street street [en]
 • การออกเสียง : automatic automatic [en]
 • การออกเสียง : steam steam [en]
 • การออกเสียง : wall wall [en]
 • การออกเสียง : kick kick [en]
 • การออกเสียง : crime crime [en]
 • การออกเสียง : coal coal [en]
 • การออกเสียง : distance distance [en]
 • การออกเสียง : shelf shelf [en]
 • การออกเสียง : probable probable [en]
 • การออกเสียง : cloth cloth [en]
 • การออกเสียง : ticket ticket [en]
 • การออกเสียง : pocket pocket [en]
 • การออกเสียง : nut nut [en]
 • การออกเสียง : waste waste [en]
 • การออกเสียง : operation operation [en]
 • การออกเสียง : danger danger [en]
 • การออกเสียง : stage stage [en]
 • การออกเสียง : dust dust [en]
 • การออกเสียง : bell bell [en]
 • การออกเสียง : solid solid [en]
 • การออกเสียง : price price [en]
 • การออกเสียง : frame frame [en]
 • การออกเสียง : owner owner [en]
 • การออกเสียง : jelly jelly [en]
 • การออกเสียง : chest chest [en]
 • การออกเสียง : Horn Horn [en]
 • การออกเสียง : igen igen [hu]
 • การออกเสียง : seem seem [en]
 • การออกเสียง : reaction reaction [en]
 • การออกเสียง : punishment punishment [en]
 • การออกเสียง : fold fold [en]
 • การออกเสียง : humour humour [en]
 • การออกเสียง : hanging hanging [en]
 • การออกเสียง : grain grain [en]
 • การออกเสียง : violent violent [en]
 • การออกเสียง : shame shame [en]
 • การออกเสียง : amusement amusement [en]
 • การออกเสียง : self self [en]
 • การออกเสียง : fiction fiction [en]
 • การออกเสียง : basin basin [en]
 • การออกเสียง : shade shade [en]
 • การออกเสียง : canvas canvas [en]
 • การออกเสียง : relation relation [en]
 • การออกเสียง : nerve nerve [en]
 • การออกเสียง : shock shock [en]
 • การออกเสียง : örvendek örvendek [hu]
 • การออกเสียง : impulse impulse [en]
 • การออกเสียง : elnézést elnézést [hu]
 • การออกเสียง : prose prose [en]
 • การออกเสียง : disgust disgust [en]
 • การออกเสียง : szervusztok szervusztok [hu]
 • การออกเสียง : szervusz szervusz [hu]
 • การออกเสียง : remekül remekül [hu]
 • การออกเสียง : megvagyok megvagyok [hu]
 • การออกเสียง : Érti Érti [hu]
 • การออกเสียง : 初出 初出 [ja]