หมวดหมู่:

basic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbasic

 • การออกเสียง : standard standard [en]
 • การออกเสียง : igen igen [hu]
 • การออกเสียง : بنت بنت [ar]
 • การออกเสียง : جبل جبل [ar]
 • การออกเสียง : أرض أرض [ar]
 • การออกเสียง : حيوان حيوان [ar]
 • การออกเสียง : ساعة ساعة [ar]
 • การออกเสียง : رسالة رسالة [ar]
 • การออกเสียง : حليب حليب [ar]
 • การออกเสียง : شهر شهر [fa]
 • การออกเสียง : rudimental rudimental [en]
 • การออกเสียง : دقيقة دقيقة [ar]
 • การออกเสียง : فرصة فرصة [ar]
 • การออกเสียง : unsophisticated unsophisticated [en]
 • การออกเสียง : أكل أكل [ar]
 • การออกเสียง : خبز خبز [ar]
 • การออกเสียง : تاريخ تاريخ [ar]
 • การออกเสียง : يوم يوم [ar]
 • การออกเสียง : اهتمام اهتمام [ar]
 • การออกเสียง : لغة لغة [ar]
 • การออกเสียง : سبب سبب [ar]
 • การออกเสียง : مسابقة مسابقة [ar]
 • การออกเสียง : لون لون [ar]
 • การออกเสียง : ذاكرة ذاكرة [ar]
 • การออกเสียง : ثقافة ثقافة [ar]
 • การออกเสียง : حكومة حكومة [ar]
 • การออกเสียง : حب حب [ar]
 • การออกเสียง : وردة وردة [ar]
 • การออกเสียง : صابون صابون [fa]
 • การออกเสียง : Graphemes Graphemes [en]
 • การออกเสียง : مساعدة مساعدة [ar]
 • การออกเสียง : هجوم هجوم [ar]
 • การออกเสียง : aiueo aiueo [ja]
 • การออกเสียง : جسم جسم [ar]
 • การออกเสียง : مرض مرض [ar]
 • การออกเสียง : اكتشاف اكتشاف [fa]
 • การออกเสียง : بلد بلد [ar]
 • การออกเสียง : قماش قماش [ar]
 • การออกเสียง : فكر فكر [fa]
 • การออกเสียง : خطر خطر [fa]
 • การออกเสียง : شركة شركة [ar]
 • การออกเสียง : مستوى مستوى [ar]
 • การออกเสียง : فتحة فتحة [ar]
 • การออกเสียง : حقيقة حقيقة [ar]
 • การออกเสียง : شغل شغل [fa]
 • การออกเสียง : ورا ورا [arz]
 • การออกเสียง : فن فن [ar]
 • การออกเสียง : خبرة خبرة [ar]
 • การออกเสียง : شك شك [fa]
 • การออกเสียง : نص نص [ar]
 • การออกเสียง : فواكه فواكه [ar]
 • การออกเสียง : حشيش حشيش [ar]
 • การออกเสียง : وجبة وجبة [ar]
 • การออกเสียง : طبخ طبخ [fa]
 • การออกเสียง : كره كره [fa]
 • การออกเสียง : رفيق رفيق [ar]
 • การออกเสียง : خطأ خطأ [ar]
 • การออกเสียง : تغيير تغيير [ar]
 • การออกเสียง : természetesen természetesen [hu]
 • การออกเสียง : نفخ نفخ [ar]
 • การออกเสียง : مسافة مسافة [ar]
 • การออกเสียง : سائل سائل [ar]
 • การออกเสียง : قدام قدام [ar]
 • การออกเสียง : تأثير تأثير [ar]
 • การออกเสียง : مقارنة مقارنة [ar]
 • การออกเสียง : نهاية نهاية [ar]
 • การออกเสียง : انتباه انتباه [ar]
 • การออกเสียง : كمية كمية [ar]
 • การออกเสียง : فكرة فكرة [ar]
 • การออกเสียง : تجربة تجربة [ar]
 • การออกเสียง : نار نار [ar]
 • การออกเสียง : مناقشة مناقشة [ar]
 • การออกเสียง : جليد جليد [ar]
 • การออกเสียง : لحمة لحمة [ar]
 • การออกเสียง : تفصيل تفصيل [fa]
 • การออกเสียง : basics basics [en]
 • การออกเสียง : podstawowe podstawowe [pl]
 • การออกเสียง : grapheme grapheme [en]
 • การออกเสียง : دليل سياحي دليل سياحي [ar]
 • การออกเสียง : عناية عناية [ar]
 • การออกเสียง : أمل أمل [ar]
 • การออกเสียง : أخباز أخباز [ar]
 • การออกเสียง : زبدة زبدة [ar]
 • การออกเสียง : بوسة بوسة [fa]
 • การออกเสียง : رفيقة رفيقة [ar]
 • การออกเสียง : ايمان ايمان [fa]
 • การออกเสียง : مۆسيقا مۆسيقا [ku]
 • การออกเสียง : بناية بناية [ar]
 • การออกเสียง : خسارة خسارة [ar]
 • การออกเสียง : いろは いろは [ja]
 • การออกเสียง : مكنة مكنة [ar]
 • การออกเสียง : أذى أذى [ar]
 • การออกเสียง : زيادة زيادة [ar]
 • การออกเสียง : عيلة عيلة [ar]
 • การออกเสียง : اتجاه اتجاه [ar]
 • การออกเสียง : مصاري مصاري [ar]
 • การออกเสียง : ام ام [apc]
 • การออกเสียง : دهب دهب [ar]
 • การออกเสียง : ماركت ماركت [ar]
 • การออกเสียง : podstawowa podstawowa [pl]