หมวดหมู่:

banquet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbanquet

  • การออกเสียง : λουκούλλειο γεύμα λουκούλλειο γεύμα [el]
  • การออกเสียง : 馳走 馳走 [ja]
  • การออกเสียง : Feaster Feaster [en]
  • การออกเสียง : uczcie uczcie [pl]
  • การออกเสียง : ضیافة ضیافة [ar]