หมวดหมู่:

banjo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbanjo

 • การออกเสียง : bow bow [en]
 • การออกเสียง : nut nut [en]
 • การออกเสียง : planets planets [en]
 • การออกเสียง : wreath wreath [en]
 • การออกเสียง : pancakes pancakes [en]
 • การออกเสียง : 
buttons 
buttons [en]
 • การออกเสียง : mop mop [en]
 • การออกเสียง : melodic melodic [en]
 • การออกเสียง : violin tuners violin tuners [en]
 • การออกเสียง : 
top tension 
top tension [en]
 • การออกเสียง : presto presto [es]
 • การออกเสียง : Waverly Waverly [en]
 • การออกเสียง : minstrel minstrel [en]
 • การออกเสียง : pinch pinch [en]
 • การออกเสียง : flowerpot flowerpot [en]
 • การออกเสียง : pull off pull off [en]
 • การออกเสียง : 
chromatic 
chromatic [en]
 • การออกเสียง : Rapping Rapping [en]
 • การออกเสียง : rim rim [en]
 • การออกเสียง : gryphon gryphon [en]
 • การออกเสียง : tailpiece tailpiece [en]
 • การออกเสียง : 
fretboard 
fretboard [en]
 • การออกเสียง : 
fretless 
fretless [en]
 • การออกเสียง : warp warp [en]
 • การออกเสียง : cluck cluck [en]
 • การออกเสียง : Resonator Resonator [de]
 • การออกเสียง : 
bump-ditty 
bump-ditty [en]
 • การออกเสียง : Mastertone Mastertone [en]
 • การออกเสียง : plectrum plectrum [en]
 • การออกเสียง : trap door trap door [en]
 • การออกเสียง : headstock headstock [en]
 • การออกเสียง : three-ply rim three-ply rim [en]
 • การออกเสียง : 
armrest 
armrest [en]
 • การออกเสียง : fingerboard fingerboard [en]
 • การออกเสียง : arch top arch top [en]
 • การออกเสียง : truss rod truss rod [en]
 • การออกเสียง : scale length scale length [en]
 • การออกเสียง : hand stop hand stop [en]
 • การออกเสียง : flat top flat top [en]
 • การออกเสียง : Proffit style Proffit style [en]
 • การออกเสียง : spikes spikes [en]
 • การออกเสียง : peghead peghead [en]
 • การออกเสียง : Frailing Frailing [de]
 • การออกเสียง : three star three star [en]
 • การออกเสียง : tone ring tone ring [en]
 • การออกเสียง : gourd banjo gourd banjo [en]
 • การออกเสียง : flange flange [pt]
 • การออกเสียง : dowel stick dowel stick [en]
 • การออกเสียง : tunings tunings [en]
 • การออกเสียง : zither banjo zither banjo [en]
 • การออกเสียง : Fybreskin Fybreskin [en]
 • การออกเสียง : tuning pegs tuning pegs [en]
 • การออกเสียง : tension hoop tension hoop [en]
 • การออกเสียง : frailer frailer [en]
 • การออกเสียง : Scruggs style Scruggs style [en]
 • การออกเสียง : bandżo bandżo [pl]
 • การออกเสียง : Whyte Laydie Whyte Laydie [en]
 • การออกเสียง : frets frets [en]
 • การออกเสียง : clawhammer clawhammer [en]
 • การออกเสียง : clamshell clamshell [en]
 • การออกเสียง : d-tuners d-tuners [en]
 • การออกเสียง : galax lick galax lick [en]
 • การออกเสียง : perchpole perchpole [en]
 • การออกเสียง : tubaphone tubaphone [en]
 • การออกเสียง : Béla Fleck Béla Fleck [en]
 • การออกเสียง : vegaphone vegaphone [en]
 • การออกเสียง : Tuners Tuners [en]
 • การออกเสียง : tension rod tension rod [en]