• การออกเสียงคำว่า walić walić [pl]
  • การออกเสียงคำว่า uderzy uderzy [pl]
  • การออกเสียงคำว่า rąbnąć rąbnąć [pl]
  • การออกเสียงคำว่า rymnięcie rymnięcie [pl]
  • การออกเสียงคำว่า rymnąć rymnąć [pl]
  • การออกเสียงคำว่า kolizja kolizja [pl]
  • การออกเสียงคำว่า bang bang [en]
  • การออกเสียงคำว่า 방 [ko]