หมวดหมู่:

BALL

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBALL

 • การออกเสียง : socks socks [en]
 • การออกเสียง : bull bull [en]
 • การออกเสียง : kula kula [sv]
 • การออกเสียง : piłka piłka [pl]
 • การออกเสียง : 金玉 金玉 [ja]
 • การออกเสียง : كرة كرة [ar]
 • การออกเสียง : badda badda [scn]
 • การออกเสียง : baw baw [cy]
 • การออกเสียง : گیند گیند [ur]
 • การออกเสียง : sayawan sayawan [tl]
 • การออกเสียง : buttball buttball [en]
 • การออกเสียง : kadryl kadryl [pl]
 • การออกเสียง : 球 (キュウ) 球 (キュウ) [ja]
 • การออกเสียง : ضَرَّة ضَرَّة [ar]
 • การออกเสียง : 弾 (ダン) 弾 (ダン) [ja]
 • การออกเสียง : piłki piłki [pl]
 • การออกเสียง : palon palon [fi]
 • การออกเสียง : pilke pilke [fi]
 • การออกเสียง : mpira mpira [sw]
 • การออกเสียง : sala zabaw sala zabaw [pl]
 • การออกเสียง : kulą kulą [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : Billa Billa [te] รอการออกเสียง