หมวดหมู่:

Balarila

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBalarila

 • การออกเสียง : pangngalan
  pangngalan [tl]
 • การออกเสียง : Balarila
  Balarila [tl]
 • การออกเสียง : Patinig
  Patinig [tl]
 • การออกเสียง : Katinig
  Katinig [tl]
 • การออกเสียง : Pangungusap
  Pangungusap [tl]
 • การออกเสียง : Tahas
  Tahas [tl]
 • การออกเสียง : Palatinigan
  Palatinigan [tl]
 • การออกเสียง : pang-uri
  pang-uri [tl]
 • การออกเสียง : Tahasan
  Tahasan [tl]
 • การออกเสียง : Unlapi
  Unlapi [tl]
 • การออกเสียง : Patanong
  Patanong [tl]
 • การออกเสียง : Palabaybayan
  Palabaybayan [tl]
 • การออกเสียง : Gitlapi
  Gitlapi [tl]
 • การออกเสียง : Padamdam
  Padamdam [tl]
 • การออกเสียง : Palagyo
  Palagyo [tl]
 • การออกเสียง : Sugnay
  Sugnay [tl]
 • การออกเสียง : Paukol
  Paukol [tl]
 • การออกเสียง : pandiwa
  pandiwa [tl]
 • การออกเสียง : Patahas
  Patahas [tl]
 • การออกเสียง : pang-ukol
  pang-ukol [tl]
 • การออกเสียง : Pautos
  Pautos [tl]
 • การออกเสียง : Pararila
  Pararila [tl]
 • การออกเสียง : pang-ugnay
  pang-ugnay [tl]
 • การออกเสียง : pang-abay
  pang-abay [tl]
 • การออกเสียง : Pasalaysay
  Pasalaysay [tl]
 • การออกเสียง : Pagbaybay
  Pagbaybay [tl]