หมวดหมู่:

Ayurveda

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAyurveda

  • การออกเสียงคำว่า Shirodhara Shirodhara [hi]
  • การออกเสียงคำว่า vikrti vikrti [hi]
  • การออกเสียงคำว่า udvartana udvartana [hi]
  • การออกเสียงคำว่า panchamahabhuta panchamahabhuta [sa]
  • การออกเสียงคำว่า abhyanga abhyanga [hi]
  • การออกเสียงคำว่า आयुर्वेद आयुर्वेद [sa]
  • การออกเสียงคำว่า त्रिफला त्रिफला [hi]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า kapha kapha [sa] รอการออกเสียง