หมวดหมู่:

Ayurveda

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAyurveda

  • การออกเสียง : Shirodhara Shirodhara [hi]
  • การออกเสียง : abhyanga abhyanga [hi]
  • การออกเสียง : vikrti vikrti [hi]
  • การออกเสียง : udvartana udvartana [hi]
  • การออกเสียง : panchamahabhuta panchamahabhuta [sa]
  • การออกเสียง : dosha dosha [en]
  • การออกเสียง : आयुर्वेद आयुर्वेद [sa]
  • การออกเสียง : त्रिफला त्रिफला [hi]
  • บันทึกการออกเสียง : kapha kapha [sa] รอการออกเสียง