หมวดหมู่:

avoid

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงavoid

 • การออกเสียง : skip skip [en]
 • การออกเสียง : Dodge Dodge [en]
 • การออกเสียง : cop-out cop-out [en]
 • การออกเสียง : skipped skipped [en]
 • การออกเสียง : boycott boycott [en]
 • การออกเสียง : parried parried [en]
 • การออกเสียง : pass the buck pass the buck [en]
 • การออกเสียง : 避免 避免 [zh]
 • การออกเสียง : shirk shirk [en]
 • การออกเสียง : parry parry [en]
 • การออกเสียง : skipping skipping [en]
 • การออกเสียง : skive skive [da]
 • การออกเสียง : loop hole loop hole [en]
 • การออกเสียง : temporize temporize [en]
 • การออกเสียง : lumayo lumayo [tl]
 • การออกเสียง : unikniesz unikniesz [pl]
 • การออกเสียง : skips skips [en]
 • การออกเสียง : ducking ducking [en]
 • การออกเสียง : skiver skiver [en]
 • การออกเสียง : aglisi aglisi [ilo]
 • การออกเสียง : adaywan adaywan [ilo]
 • การออกเสียง : uniknął uniknął [pl]
 • การออกเสียง : مٹولنا مٹولنا [ur]
 • การออกเสียง : unikasz unikasz [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : ʻalo ʻalo [haw] รอการออกเสียง