หมวดหมู่:

Austrian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAustrian

 • การออกเสียงคำว่า Sigmund Freud Sigmund Freud [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart [de]
 • การออกเสียงคำว่า Freud Freud [de]
 • การออกเสียงคำว่า ein bisserl ein bisserl [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ludwig Josef Johann Wittgenstein Ludwig Josef Johann Wittgenstein [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sölden Sölden [de]
 • การออกเสียงคำว่า Eduard van der Nüll Eduard van der Nüll [de]
 • การออกเสียงคำว่า Günter Neuhold Günter Neuhold [de]
 • การออกเสียงคำว่า Herbert von Karajan Herbert von Karajan [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bösendorfer Bösendorfer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Theodor Reik Theodor Reik [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alexander Zemlinsky Alexander Zemlinsky [de]
 • การออกเสียงคำว่า Fritz Saxl Fritz Saxl [de]
 • การออกเสียงคำว่า Elisabeth Kulman Elisabeth Kulman [de]
 • การออกเสียงคำว่า Christkindel Christkindel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Béla Horowitz Béla Horowitz [de]
 • การออกเสียงคำว่า August Sicard von Sicardsburg August Sicard von Sicardsburg [de]
 • การออกเสียงคำว่า kassa kassa [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Heinrich Freiherr von Ferstel Heinrich Freiherr von Ferstel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ulrich Seidl Ulrich Seidl [de]
 • การออกเสียงคำว่า Popperle Popperle [de]
 • การออกเสียงคำว่า Plastiksackerl Plastiksackerl [de]
 • การออกเสียงคำว่า feber feber [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Arthur Seyss-Inquart Arthur Seyss-Inquart [de]
 • การออกเสียงคำว่า Gustav Scheu Gustav Scheu [de]
 • การออกเสียงคำว่า Georg von Peuerbach Georg von Peuerbach [de]
 • การออกเสียงคำว่า Punschkrapfen Punschkrapfen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alois Riegl Alois Riegl [de]
 • การออกเสียงคำว่า Richard Neutra Richard Neutra [en]
 • การออกเสียงคำว่า Susanne Wuest Susanne Wuest [de]
 • การออกเสียงคำว่า bandel bandel [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Palatschinke Palatschinke [de]
 • การออกเสียงคำว่า Otto Fenichel Otto Fenichel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Zumpferl Zumpferl [de]
 • การออกเสียงคำว่า Edward Louis Bernays Edward Louis Bernays [de]
 • การออกเสียงคำว่า Hermann Nitsch Hermann Nitsch [de]
 • การออกเสียงคำว่า Jakob Seisenegger Jakob Seisenegger [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ferdinand Kauer Ferdinand Kauer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Hans Köchler Hans Köchler [de]
 • การออกเสียงคำว่า Karl von Terzaghi Karl von Terzaghi [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ländler Ländler [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alois Riehl Alois Riehl [de]
 • การออกเสียงคำว่า Patricia Rhomberg Patricia Rhomberg [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sebastian Prödl Sebastian Prödl [de]
 • การออกเสียงคำว่า Otto Pächt Otto Pächt [de]
 • การออกเสียงคำว่า Anton Wallner Anton Wallner [de]
 • การออกเสียงคำว่า Gspritzter Gspritzter [de]
 • การออกเสียงคำว่า Patronanz Patronanz [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kerzelweib Kerzelweib [de]
 • การออกเสียงคำว่า Paula Wessely Paula Wessely [de]
 • การออกเสียงคำว่า Otto Neugebauer Otto Neugebauer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bruno Bettelheim Bruno Bettelheim [en]
 • การออกเสียงคำว่า Adolf Odkolek von Újezd Adolf Odkolek von Újezd [de]
 • การออกเสียงคำว่า Konrad Ragossnig Konrad Ragossnig [de]
 • การออกเสียงคำว่า Karl Michael Ziehrer Karl Michael Ziehrer [de]
 • การออกเสียงคำว่า gleichgiltig gleichgiltig [de]
 • การออกเสียงคำว่า Peter Kubelka Peter Kubelka [de]
 • การออกเสียงคำว่า Karl Ditters von Dittersdorf Karl Ditters von Dittersdorf [de]
 • การออกเสียงคำว่า Anton Schall Anton Schall [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wilhelm Stekel Wilhelm Stekel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Pölster Pölster [de]
 • การออกเสียงคำว่า Verlängerter Verlängerter [de]
 • การออกเสียงคำว่า Marianne Sayn-Wittgenstein-Sayn Marianne Sayn-Wittgenstein-Sayn [de]
 • การออกเสียงคำว่า hatschert hatschert [de]
 • การออกเสียงคำว่า Friedinger Friedinger [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bürgerschule Bürgerschule [de]
 • การออกเสียงคำว่า Charlotte Seyerl Charlotte Seyerl [de]
 • การออกเสียงคำว่า Fleischhauerei Fleischhauerei [de]
 • การออกเสียงคำว่า Abwehramt Abwehramt [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ursula Struppe Ursula Struppe [de]
 • การออกเสียงคำว่า Karl Zischek Karl Zischek [de]
 • การออกเสียงคำว่า Franz Schreker Franz Schreker [de]
 • การออกเสียงคำว่า Johann Heinrich Schmelzer Johann Heinrich Schmelzer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Hannes Swoboda Hannes Swoboda [de]
 • การออกเสียงคำว่า Heinrich von Bellegarde Heinrich von Bellegarde [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wissenschafter Wissenschafter [de]
 • การออกเสียงคำว่า Jean Améry Jean Améry [de]
 • การออกเสียงคำว่า Leopold Kozeluch Leopold Kozeluch [de]
 • การออกเสียงคำว่า Henry Quastler Henry Quastler [en]
 • การออกเสียงคำว่า Andreas Ivanschitz Andreas Ivanschitz [de]
 • การออกเสียงคำว่า Marcus Füreder Marcus Füreder [de]
 • การออกเสียงคำว่า Versicherungspolizze Versicherungspolizze [de]
 • การออกเสียงคำว่า Thomas Winkler Thomas Winkler [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bertalanffy Bertalanffy [de]
 • การออกเสียงคำว่า Franz Anton Mesmer Franz Anton Mesmer [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hofratsecken Hofratsecken [de]
 • การออกเสียงคำว่า Rubin Okotie Rubin Okotie [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ohrwaschel Ohrwaschel [de]
 • การออกเสียงคำว่า Schularbeit Schularbeit [de]
 • การออกเสียงคำว่า Christoph Sumann Christoph Sumann [de]
 • การออกเสียงคำว่า Hüttrach Hüttrach [de]
 • การออกเสียงคำว่า Helmut Winterleitner Helmut Winterleitner [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bernhard Wicki Bernhard Wicki [de]
 • การออกเสียงคำว่า Theodor Wagner Theodor Wagner [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alexander Hohlrieder Alexander Hohlrieder [de]
 • การออกเสียงคำว่า lukrieren lukrieren [de]
 • การออกเสียงคำว่า Michi Gaigg Michi Gaigg [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alban Berg Alban Berg [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ausfolgung Ausfolgung [de]
 • การออกเสียงคำว่า Nachzipf Nachzipf [de]