หมวดหมู่:

atmosphere

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงatmosphere

 • การออกเสียง : earth earth [en]
 • การออกเสียง : meteorite meteorite [en]
 • การออกเสียง : fallout (noun) fallout (noun) [en]
 • การออกเสียง : chilly chilly [en]
 • การออกเสียง : Stratopause Stratopause [fr]
 • การออกเสียง : stratospheric stratospheric [en]
 • การออกเสียง : ionosfera ionosfera [it]
 • การออกเสียง : estratosfera estratosfera [es]
 • การออกเสียง : ozonlaget ozonlaget [da]
 • การออกเสียง : ozonosfera ozonosfera [it]
 • การออกเสียง : atmosfeer atmosfeer [nl]
 • การออกเสียง : sonde sonde [fr]
 • การออกเสียง : stratosfeer stratosfeer [af]
 • การออกเสียง : oya oya [tr]
 • การออกเสียง : mesosphere mesosphere [en]
 • การออกเสียง : Profiler Profiler [de]
 • การออกเสียง : atmosfære atmosfære [da]
 • การออกเสียง : carénage carénage [fr]
 • การออกเสียง : winglet winglet [en]
 • การออกเสียง : compenser un compas compenser un compas [fr]
 • การออกเสียง : surface alaire surface alaire [fr]
 • การออกเสียง : atmosphère-type atmosphère-type [fr]
 • การออกเสียง : ionosfære ionosfære [da]
 • การออกเสียง : niveau de vol niveau de vol [fr]
 • การออกเสียง : Troposphäre Troposphäre [de]
 • การออกเสียง : seuil de piste seuil de piste [fr]
 • การออกเสียง : polaire d'Eiffel polaire d'Eiffel [fr]
 • การออกเสียง : osoonlaag osoonlaag [af]
 • การออกเสียง : tropopauza tropopauza [hu]
 • การออกเสียง : se faire brasser se faire brasser [fr]
 • การออกเสียง : ózonréteg ózonréteg [hu]
 • การออกเสียง : bille-aiguille bille-aiguille [fr]
 • การออกเสียง : IGES IGES [en]
 • การออกเสียง : profilé profilé [fr]
 • การออกเสียง : mezosféra mezosféra [cs]
 • การออกเสียง : vol stratosphérique vol stratosphérique [fr]
 • การออกเสียง : erreur d'antenne erreur d'antenne [fr]
 • การออกเสียง : saumons saumons [fr]
 • การออกเสียง : termosfære termosfære [da]
 • การออกเสียง : radôme radôme [fr]
 • การออกเสียง : corriger la dérive corriger la dérive [fr]
 • การออกเสียง : אוירה אוירה [he]
 • การออกเสียง : không khí không khí [vi]
 • การออกเสียง : stratosfære stratosfære [da]
 • การออกเสียง : LADEE LADEE [en]
 • การออกเสียง : aérodynamicien aérodynamicien [fr]
 • การออกเสียง : mesosfære mesosfære [da]
 • การออกเสียง : osoonikiht osoonikiht [et]
 • การออกเสียง : ozonlagret ozonlagret [sv]
 • การออกเสียง : profilage profilage [fr]
 • การออกเสียง : bandes de foudroiement bandes de foudroiement [fr]
 • การออกเสียง : mécanique du vol mécanique du vol [fr]
 • การออกเสียง : variomètre cabine variomètre cabine [fr]
 • การออกเสียง : Exosphäre Exosphäre [de]
 • การออกเสียง : vitesse vraie vitesse vraie [fr]
 • การออกเสียง : أجواء أجواء [ar]
 • การออกเสียง : bords marginaux bords marginaux [fr]
 • การออกเสียง : Ionosphäre Ionosphäre [de]
 • การออกเสียง : Thermosphäre Thermosphäre [de]
 • การออกเสียง : troposfeer troposfeer [af]
 • การออกเสียง : vrillage vrillage [fr]
 • การออกเสียง : magnetosfære magnetosfære [da]
 • การออกเสียง : vent de travers vent de travers [fr]
 • การออกเสียง : vol subsonique vol subsonique [fr]
 • การออกเสียง : pressuriser pressuriser [fr]
 • การออกเสียง : pressu pressu [fr]
 • การออกเสียง : altimètre cabine altimètre cabine [fr]
 • การออกเสียง : troposfære troposfære [da]
 • การออกเสียง : exosfære exosfære [da]
 • การออกเสียง : ionosféra ionosféra [cs]
 • การออกเสียง : Stratosphäre Stratosphäre [de]
 • การออกเสียง : aérodynamique aérodynamique [fr]
 • การออกเสียง : Mesosphäre Mesosphäre [de]
 • การออกเสียง : coefficient de portance coefficient de portance [fr]
 • การออกเสียง : troposzféra troposzféra [hu]
 • การออกเสียง : stratopausa stratopausa [it]
 • การออกเสียง : cunimb cunimb [fr]
 • การออกเสียง : sztratoszféra sztratoszféra [hu]
 • การออกเสียง : մթնոլորտ մթնոլորտ [hy]
 • การออกเสียง : correction de densité correction de densité [fr]
 • การออกเสียง : vitesse corrigée vitesse corrigée [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : loapi loapi [tn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : morfuga morfuga [an] รอการออกเสียง