หมวดหมู่:

asturies

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงasturies

  • การออกเสียง : Xixón Xixón [ast]
  • การออกเสียง : Uvieu Uvieu [ast]
  • การออกเสียง : Xunta Xeneral Xunta Xeneral [ast]
  • การออกเสียง : Felpeyu Felpeyu [ast]
  • การออกเสียง : La Pola L.lena La Pola L.lena [ast]
  • การออกเสียง : Uvieo Uvieo [ast]