หมวดหมู่:

asturian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงasturian

  • การออกเสียง : cuélebre cuélebre [ast]
  • การออกเสียง : La Pola L.lena La Pola L.lena [ast]
  • การออกเสียง : Chigre Chigre [ast]
  • การออกเสียง : Guaḥe Guaḥe [ast]
  • การออกเสียง : Ḷḷuarca Ḷḷuarca [ast]