หมวดหมู่:

astronomie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงastronomie

 • การออกเสียง : Francisco Francisco [pt]
 • การออกเสียง : Uranus Uranus [en]
 • การออกเสียง : io io [ia]
 • การออกเสียง : horizon horizon [en]
 • การออกเสียง : phase phase [de]
 • การออกเสียง : Larissa Larissa [en]
 • การออกเสียง : puck puck [en]
 • การออกเสียง : apex apex [en]
 • การออกเสียง : kari kari [fi]
 • การออกเสียง : Ascension Ascension [en]
 • การออกเสียง : Callisto Callisto [fr]
 • การออกเสียง : nadir nadir [en]
 • การออกเสียง : dichotomie dichotomie [de]
 • การออกเสียง : bande bande [de]
 • การออกเสียง : mansion mansion [en]
 • การออกเสียง : Calypso Calypso [la]
 • การออกเสียง : Ymir Ymir [de]
 • การออกเสียง : noyau noyau [fr]
 • การออกเสียง : comète comète [fr]
 • การออกเสียง : Pollux Pollux [de]
 • การออกเสียง : orbe orbe [es]
 • การออกเสียง : digression digression [en]
 • การออกเสียง : mab mab [cy]
 • การออกเสียง : Betelgeuze Betelgeuze [nl]
 • การออกเสียง : Sternwarte Sternwarte [de]
 • การออกเสียง : Néréide Néréide [fr]
 • การออกเสียง : Anomalie Anomalie [de]
 • การออกเสียง : azimut azimut [fr]
 • การออกเสียง : Despina Despina [ro]
 • การออกเสียง : gnomon gnomon [en]
 • การออกเสียง : Bélier Bélier [fr]
 • การออกเสียง : Rosalinde Rosalinde [de]
 • การออกเสียง : parsec parsec [en]
 • การออกเสียง : nutation nutation [en]
 • การออกเสียง : Maïa Maïa [fr]
 • การออกเสียง : hati hati [is]
 • การออกเสียง : macule macule [pt]
 • การออกเสียง : l'étoile Rigel l'étoile Rigel [fr]
 • การออกเสียง : ua ua [haw]
 • การออกเสียง : 문라이트 문라이트 [ko]
 • การออกเสียง : culmination culmination [en]
 • การออกเสียง : culminer culminer [fr]
 • การออกเสียง : Jupiter et Europe Jupiter et Europe [fr]
 • การออกเสียง : azimutal azimutal [pt]
 • การออกเสียง : Thalassa Thalassa [en]
 • การออกเสียง : Caliban Caliban [en]
 • การออกเสียง : collapsar collapsar [fr]
 • การออกเสียง : circumpolaire circumpolaire [fr]
 • การออกเสียง : Phobos Phobos [en]
 • การออกเสียง : l'étoile Dubhé l'étoile Dubhé [fr]
 • การออกเสียง : une carte du ciel une carte du ciel [fr]
 • การออกเสียง : Hypernova Hypernova [de]
 • การออกเสียง : astronome Christian Huygens astronome Christian Huygens [fr]
 • การออกเสียง : Bergelmir Bergelmir [fr]
 • การออกเสียง : antiborie antiborie [fr]
 • การออกเสียง : un rémanent de supernova un rémanent de supernova [fr]
 • การออกเสียง : circumméridien circumméridien [fr]
 • การออกเสียง : Rektaszension Rektaszension [de]
 • การออกเสียง : Catalogue de Messier Catalogue de Messier [fr]
 • การออกเสียง : l'étoile Canopus l'étoile Canopus [fr]
 • การออกเสียง : la nébuleuse du Pélican la nébuleuse du Pélican [fr]
 • การออกเสียง : la lune Europe la lune Europe [fr]
 • การออกเสียง : binaire visuelle binaire visuelle [fr]
 • การออกเสียง : Saturne et Mimas Saturne et Mimas [fr]
 • การออกเสียง : mésopause mésopause [fr]
 • การออกเสียง : vue par Voyager vue par Voyager [fr]
 • การออกเสียง : nychthémérique nychthémérique [fr]
 • การออกเสียง : diagramme de Hertzsprung-Russell diagramme de Hertzsprung-Russell [fr]
 • การออกเสียง : l'étoile Procyon l'étoile Procyon [fr]
 • การออกเสียง : la nébuleuse du Crabe la nébuleuse du Crabe [fr]
 • การออกเสียง : Desdémone Desdémone [fr]
 • การออกเสียง : décan décan [fr]
 • การออกเสียง : la lune Hypérion la lune Hypérion [fr]
 • การออกเสียง : l'étoile Antarès l'étoile Antarès [fr]
 • การออกเสียง : Pluton et Charon Pluton et Charon [fr]
 • การออกเสียง : l'orbiteur Rosetta l'orbiteur Rosetta [fr]
 • การออกเสียง : Schwarzes Loch Schwarzes Loch [de]
 • การออกเสียง : sidérite sidérite [fr]
 • การออกเสียง : l'étoile Sirius l'étoile Sirius [fr]
 • การออกเสียง : la lune Encelade la lune Encelade [fr]
 • การออกเสียง : l'atterrisseur Philae l'atterrisseur Philae [fr]
 • การออกเสียง : la lune Callisto la lune Callisto [fr]
 • การออกเสียง : blazar blazar [en]
 • การออกเสียง : module de descente module de descente [fr]
 • การออกเสียง : géocroiseur géocroiseur [fr]
 • การออกเสียง : samenstand samenstand [nl]
 • การออกเสียง : le satellite Hipparcos le satellite Hipparcos [fr]
 • การออกเสียง : chevelure chevelure [fr]
 • การออกเสียง : observatoire astronomique observatoire astronomique [fr]
 • การออกเสียง : offuscation offuscation [ia]
 • การออกเสียง : pic du Midi de Bigorre pic du Midi de Bigorre [fr]
 • การออกเสียง : Cérès Cérès [fr]
 • การออกเสียง : astronome Charles Messier astronome Charles Messier [fr]
 • การออกเสียง : la sonde Huygens la sonde Huygens [fr]
 • การออกเสียง : Méthone Méthone [fr]
 • การออกเสียง : la lune Ganymède la lune Ganymède [fr]
 • การออกเสียง : le système Polaris le système Polaris [fr]
 • การออกเสียง : nucléal nucléal [fr]
 • การออกเสียง : changeante changeante [fr]
 • การออกเสียง : les deux robots, Spirit et Opportunity les deux robots, Spirit et Opportunity [fr]