หมวดหมู่:

Assessment

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAssessment

 • การออกเสียง : performance performance [en]
 • การออกเสียง : examination examination [en]
 • การออกเสียง : qualify qualify [en]
 • การออกเสียง : qualification qualification [en]
 • การออกเสียง : critiqued critiqued [en]
 • การออกเสียง : critique critique [fr]
 • การออกเสียง : qualified qualified [en]
 • การออกเสียง : exams exams [en]
 • การออกเสียง : calibration calibration [en]
 • การออกเสียง : qualifications qualifications [en]
 • การออกเสียง : recalibrate recalibrate [en]
 • การออกเสียง : disqualify disqualify [en]
 • การออกเสียง : calibrate calibrate [en]
 • การออกเสียง : unqualified unqualified [en]
 • การออกเสียง : uncritiqued uncritiqued [en]
 • การออกเสียง : qualifying qualifying [en]
 • การออกเสียง : videonystagmography videonystagmography [en]
 • การออกเสียง : 评估的方法 评估的方法 [zh]
 • การออกเสียง : التقييم التقييم [ar]
 • การออกเสียง : کھرے کھوٹے کھرے کھوٹے [ur]