หมวดหมู่:

Assamese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAssamese

  • การออกเสียงคำว่า Aur Kya? Aur Kya? [hi]
  • การออกเสียงคำว่า Ki Khobor? Ki Khobor? [as]
  • การออกเสียงคำว่า অসমীয়া অসমীয়া [as]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ঘৰ ঘৰ [as] รอการออกเสียง