หมวดหมู่:

Assamese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAssamese

  • การออกเสียง : Aur Kya? Aur Kya? [hi]
  • การออกเสียง : Ki Khobor? Ki Khobor? [as]
  • การออกเสียง : অসমীয়া অসমীয়া [as]
  • การออกเสียง : ঘৰ ঘৰ [as]