หมวดหมู่:

artikel

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงartikel

  • การออกเสียง : en en [fr]
  • การออกเสียง : et et [fr]
  • การออกเสียง : de de [fr]
  • การออกเสียง : den den [de]
  • การออกเสียง : det det [da]