• การออกเสียงคำว่า object object [en]
 • การออกเสียงคำว่า مضمون مضمون [ar]
 • การออกเสียงคำว่า 文章 文章 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า die Lilien die Lilien [de]
 • การออกเสียงคำว่า das Ohr das Ohr [de]
 • การออกเสียงคำว่า den den [de]
 • การออกเสียงคำว่า skrid skrid [br]
 • การออกเสียงคำว่า a a [en]
 • การออกเสียงคำว่า charticle charticle [en]
 • การออกเสียงคำว่า przedimek przedimek [pl]
 • การออกเสียงคำว่า lidwoord lidwoord [nl]
 • การออกเสียงคำว่า strudsen strudsen [da]
 • การออกเสียงคำว่า a (article) a (article) [en]
 • การออกเสียงคำว่า 品物 品物 [ja]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kgannyana kgannyana [tn] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Lekh Lekh [mr]
 • การออกเสียงคำว่า מאמר מאמר [he]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า articlo articlo [an] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inqaku inqaku [xh] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qillqaji qillqaji [qu] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า artikolo artikolo [eo]
 • การออกเสียงคำว่า artikulu artikulu [eu]
 • การออกเสียงคำว่า l' l' [eo]