• การออกเสียงคำว่า arpion arpion [fr]
  • การออกเสียงคำว่า àrpia àrpia [oc]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า habhu habhu [zu] รอการออกเสียง