หมวดหมู่:

around

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaround

 • การออกเสียง : roon
  roon [de]
 • การออกเสียง : sike
  sike [tok]
 • การออกเสียง : בסביבות
  בסביבות [he]
 • การออกเสียง : bandang
  bandang [ind]
 • การออกเสียง : sekeliling
  sekeliling [ms]
 • การออกเสียง : dolaylarında
  dolaylarında [tr]
 • การออกเสียง : quanh
  quanh [vi]
 • การออกเสียง : aroon
  aroon [sco]
 • การออกเสียง : aglawlaw
  aglawlaw [ilo]
 • การออกเสียง : סחור
  סחור [he]
 • การออกเสียง : ikot
  ikot [tl]
 • การออกเสียง : اِرد گرد
  اِرد گرد [ur]