หมวดหมู่:

around

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaround

 • การออกเสียง : roon roon [de]
 • การออกเสียง : sike sike [tok]
 • การออกเสียง : בסביבות בסביבות [he]
 • การออกเสียง : bandang bandang [ind]
 • การออกเสียง : sekeliling sekeliling [ms]
 • การออกเสียง : dolaylarında dolaylarında [tr]
 • การออกเสียง : quanh quanh [vi]
 • การออกเสียง : aroon aroon [sco]
 • การออกเสียง : aglawlaw aglawlaw [ilo]
 • การออกเสียง : סחור סחור [he]
 • การออกเสียง : ikot ikot [tl]
 • การออกเสียง : اِرد گرد اِرد گرد [ur]