หมวดหมู่:

aromi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaromi

 • การออกเสียง : cipolla cipolla [it]
 • การออกเสียง : aglio aglio [it]
 • การออกเสียง : lavanda lavanda [it]
 • การออกเสียง : origano origano [it]
 • การออกเสียง : sedano sedano [it]
 • การออกเสียง : dragoncello dragoncello [it]
 • การออกเสียง : finocchio finocchio [it]
 • การออกเสียง : prezzemolo prezzemolo [it]
 • การออกเสียง : alloro alloro [it]
 • การออกเสียง : basilico basilico [it]
 • การออกเสียง : rosmarino rosmarino [it]
 • การออกเสียง : lauro lauro [it]
 • การออกเสียง : erba cipollina erba cipollina [it]
 • การออกเสียง : maggiorana maggiorana [it]
 • การออกเสียง : scalogno scalogno [it]
 • การออกเสียง : cerfoglio cerfoglio [it]