หมวดหมู่:

arma

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarma

 • การออกเสียง : arc arc [hu]
 • การออกเสียง : alabarda alabarda [es]
 • การออกเสียง : Revólver Revólver [es]
 • การออกเสียง : Sambuca Sambuca [it]
 • การออกเสียง : projetil projetil [pt]
 • การออกเสียง : scacciadiavoli scacciadiavoli [it]
 • การออกเสียง : espingarda espingarda [pt]
 • การออกเสียง : èime èime [oc]
 • การออกเสียง : deflagrada deflagrada [pt]
 • การออกเสียง : florete florete [pt]
 • การออกเสียง : bereta bereta [pt]
 • การออกเสียง : mitraglia mitraglia [it]
 • การออกเสียง : telearma telearma [it]
 • บันทึกการออกเสียง : isikhali isikhali [zu] รอการออกเสียง