หมวดหมู่:

arithmetics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarithmetics

  • การออกเสียง : liczby liczby [pl]
  • การออกเสียง : iloczyn iloczyn [pl]
  • การออกเสียง : wspólny mianownik wspólny mianownik [pl]