หมวดหมู่:

areas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงareas

  • การออกเสียง : Szeged Szeged [hu]
  • การออกเสียง : Downland Downland [en]
  • การออกเสียง : Arcetri Arcetri [it]
  • การออกเสียง : Nordafrika Nordafrika [no]
  • การออกเสียง : علاقوں علاقوں [ur]
  • การออกเสียง : مَجَالآت مَجَالآت [ar]
  • การออกเสียง : حلقوں سے حلقوں سے [ur]
  • การออกเสียง : حلقوں کا حلقوں کا [ur]
  • บันทึกการออกเสียง : Márr Márr [gd] รอการออกเสียง