หมวดหมู่:

archery

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarchery

 • การออกเสียง : ricochet ricochet [en]
 • การออกเสียง : penne penne [it]
 • การออกเสียง : lâcher lâcher [fr]
 • การออกเสียง : Bogen Bogen [de]
 • การออกเสียง : Butte Butte [en]
 • การออกเสียง : bowstring bowstring [en]
 • การออกเสียง : Bögen Bögen [de]
 • การออกเสียง : Yumi Yumi [bi]
 • การออกเสียง : empennage empennage [en]
 • การออกเสียง : peloton peloton [de]
 • การออกเสียง : Bataille d'Azincourt Bataille d'Azincourt [fr]
 • การออกเสียง : marmot marmot [nl]
 • การออกเสียง : clout clout [en]
 • การออกเสียง : bracer bracer [en]
 • การออกเสียง : maquet maquet [fr]
 • การออกเสียง : munitions munitions [en]
 • การออกเสียง : Guillaume Tell Guillaume Tell [fr]
 • การออกเสียง : noisetier noisetier [fr]
 • การออกเสียง : archers anglais archers anglais [fr]
 • การออกเสียง : cadran cadran [fr]
 • การออกเสียง : Richard Cœur de Lion Richard Cœur de Lion [fr]
 • การออกเสียง : arquer arquer [fr]
 • การออกเสียง : bander bander [ca]
 • การออกเสียง : force d'un arc force d'un arc [fr]
 • การออกเสียง : alignement alignement [fr]
 • การออกเสียง : l'allée du Roy l'allée du Roy [fr]
 • การออกเสียง : crémaillère crémaillère [fr]
 • การออกเสียง : sagaie sagaie [fr]
 • การออกเสียง : Parthe Parthe [fr]
 • การออกเสียง : ligne de mire ligne de mire [fr]
 • การออกเสียง : pointe bodkin pointe bodkin [fr]
 • การออกเสียง : arc droit arc droit [fr]
 • การออกเสียง : compagnie d'archer compagnie d'archer [fr]
 • การออกเสียง : décoche décoche [fr]
 • การออกเสียง : prévôt prévôt [fr]
 • การออกเสียง : prendre de l'arc prendre de l'arc [fr]
 • การออกเสียง : cranequin cranequin [fr]
 • การออกเสียง : bouquer bouquer [fr]
 • การออกเสียง : Richard Ier d'Angleterre Richard Ier d'Angleterre [fr]
 • การออกเสียง : toxophile toxophile [fr]
 • การออกเสียง : bandoir bandoir [fr]
 • การออกเสียง : tireur tireur [fr]
 • การออกเสียง : frêne frêne [fr]
 • การออกเสียง : pas de tir pas de tir [fr]
 • การออกเสียง : enferron enferron [fr]
 • การออกเสียง : débander débander [fr]
 • การออกเสียง : La flèche brisée La flèche brisée [fr]
 • การออกเสียง : paradoxe de l'archer paradoxe de l'archer [fr]
 • การออกเสียง : archère archère [fr]
 • การออกเสียง : archerie archerie [fr]
 • การออกเสียง : facteur d'arc facteur d'arc [fr]
 • การออกเสียง : cliqueur cliqueur [fr]
 • การออกเสียง : ricocher ricocher [fr]
 • การออกเสียง : main d'arc main d'arc [fr]
 • การออกเสียง : Bataille de Crécy Bataille de Crécy [fr]
 • การออกเสียง : bois d'arc bois d'arc [fr]
 • การออกเสียง : gastrophète gastrophète [fr]
 • การออกเสียง : bras de corde bras de corde [fr]
 • การออกเสียง : décochage décochage [fr]
 • การออกเสียง : pointe barbelée pointe barbelée [fr]
 • การออกเสียง : pêche à l'arc pêche à l'arc [fr]
 • การออกเสียง : vol de la flèche vol de la flèche [fr]
 • การออกเสียง : cranequinier cranequinier [fr]
 • การออกเสียง : talon de la flèche talon de la flèche [fr]
 • การออกเสียง : bras d'arc bras d'arc [fr]
 • การออกเสียง : jeu d'arc jeu d'arc [fr]
 • การออกเสียง : Suivez la flèche Suivez la flèche [fr]
 • การออกเสียง : décocher décocher [fr]
 • การออกเสียง : arc long arc long [fr]
 • การออกเสียง : dondaine dondaine [fr]
 • การออกเสียง : encocher encocher [fr]
 • การออกเสียง : capacité de perforation capacité de perforation [fr]
 • การออกเสียง : papegault papegault [fr]
 • การออกเสียง : dragonne dragonne [fr]
 • การออกเสียง : archetier archetier [fr]
 • การออกเสียง : champ de tir champ de tir [fr]
 • การออกเสียง : archer monté archer monté [fr]
 • การออกเสียง : marsouinage marsouinage [fr]
 • การออกเสียง : bois d'if bois d'if [fr]
 • การออกเสียง : cadence de tir cadence de tir [fr]
 • การออกเสียง : tranchefil tranchefil [fr]
 • การออกเสียง : brassard brassard [fr]
 • การออกเสียง : Éros Éros [fr]
 • การออกเสียง : berger bouton berger bouton [fr]
 • การออกเสียง : flèche du Parthe flèche du Parthe [fr]
 • การออกเสียง : bouton écarteur bouton écarteur [fr]
 • การออกเสียง : cric d'arbalète cric d'arbalète [fr]
 • การออกเสียง : Boogschieten Boogschieten [nl]
 • การออกเสียง : arme de jet arme de jet [fr]
 • การออกเสียง : arc à poulies arc à poulies [fr]
 • การออกเสียง : connétable connétable [fr]
 • การออกเสียง : repose-flèche repose-flèche [fr]
 • การออกเสียง : empenner empenner [fr]
 • การออกเสียง : flèche empoisonnée flèche empoisonnée [fr]
 • การออกเสียง : archerie montée archerie montée [fr]
 • การออกเสียง : visette visette [fr]
 • การออกเสียง : franc-archer franc-archer [fr]
 • การออกเสียง : barbelure barbelure [fr]
 • การออกเสียง : קשתות קשתות [he]
 • การออกเสียง : chasse à l'arc chasse à l'arc [fr]