• บันทึกการออกเสียงคำว่า تَرْکَش تَرْکَش [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า vireton vireton [fr]
 • การออกเสียงคำว่า saethyddiaeth saethyddiaeth [cy]
 • การออกเสียงคำว่า 弓手 弓手 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 毒矢 毒矢 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 皆中(かいちゅう) 皆中(かいちゅう) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า קשתות קשתות [he]
 • การออกเสียงคำว่า empennage empennage [en]
 • การออกเสียงคำว่า Yumi Yumi [bi]
 • การออกเสียงคำว่า maquet maquet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bögen Bögen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Bogen Bogen [de]
 • การออกเสียงคำว่า bracer bracer [en]
 • การออกเสียงคำว่า رماية رماية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า clout clout [en]
 • การออกเสียงคำว่า bowstring bowstring [en]
 • การออกเสียงคำว่า Boogschieten Boogschieten [nl]
 • การออกเสียงคำว่า penne penne [it]
 • การออกเสียงคำว่า cranequinier cranequinier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archer monté archer monté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Guillaume Tell Guillaume Tell [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ricocher ricocher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ricochet ricochet [en]
 • การออกเสียงคำว่า s'empaler s'empaler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า papegay papegay [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bandage de l'arc bandage de l'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc à poulies arc à poulies [fr]
 • การออกเสียงคำว่า force d'un arc force d'un arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า berger bouton berger bouton [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bouton écarteur bouton écarteur [fr]