หมวดหมู่:

archery

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงarchery

 • การออกเสียงคำว่า ricochet ricochet [en]
 • การออกเสียงคำว่า lâcher lâcher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า penne penne [it]
 • การออกเสียงคำว่า Bogen Bogen [de]
 • การออกเสียงคำว่า bowstring bowstring [en]
 • การออกเสียงคำว่า Butte Butte [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bögen Bögen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Yumi Yumi [bi]
 • การออกเสียงคำว่า empennage empennage [en]
 • การออกเสียงคำว่า clout clout [en]
 • การออกเสียงคำว่า bracer bracer [en]
 • การออกเสียงคำว่า marmot marmot [nl]
 • การออกเสียงคำว่า munitions munitions [en]
 • การออกเสียงคำว่า peloton peloton [de]
 • การออกเสียงคำว่า maquet maquet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archers anglais archers anglais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arquer arquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cadran cadran [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bataille d'Azincourt Bataille d'Azincourt [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bander bander [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Guillaume Tell Guillaume Tell [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alignement alignement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า force d'un arc force d'un arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sagaie sagaie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pointe bodkin pointe bodkin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า décoche décoche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc droit arc droit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'allée du Roy l'allée du Roy [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ligne de mire ligne de mire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Parthe Parthe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bouquer bouquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า prendre de l'arc prendre de l'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cranequin cranequin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า toxophile toxophile [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bandoir bandoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า enferron enferron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า prévôt prévôt [fr]
 • การออกเสียงคำว่า débander débander [fr]
 • การออกเสียงคำว่า noisetier noisetier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pas de tir pas de tir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archerie archerie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archère archère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า paradoxe de l'archer paradoxe de l'archer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cliqueur cliqueur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Richard Ier d'Angleterre Richard Ier d'Angleterre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า frêne frêne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ricocher ricocher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gastrophète gastrophète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า facteur d'arc facteur d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า compagnie d'archer compagnie d'archer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า décochage décochage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า La flèche brisée La flèche brisée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tireur tireur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bras de corde bras de corde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pointe barbelée pointe barbelée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pêche à l'arc pêche à l'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cranequinier cranequinier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Richard Cœur de Lion Richard Cœur de Lion [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vol de la flèche vol de la flèche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า main d'arc main d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า décocher décocher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dondaine dondaine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า encocher encocher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า papegault papegault [fr]
 • การออกเสียงคำว่า capacité de perforation capacité de perforation [fr]
 • การออกเสียงคำว่า marsouinage marsouinage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bras d'arc bras d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archer monté archer monté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า crémaillère crémaillère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า talon de la flèche talon de la flèche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Suivez la flèche Suivez la flèche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tranchefil tranchefil [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bois d'if bois d'if [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc long arc long [fr]
 • การออกเสียงคำว่า flèche du Parthe flèche du Parthe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dragonne dragonne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cadence de tir cadence de tir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archetier archetier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bouton écarteur bouton écarteur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cric d'arbalète cric d'arbalète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc à poulies arc à poulies [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Boogschieten Boogschieten [nl]
 • การออกเสียงคำว่า flèche empoisonnée flèche empoisonnée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า brassard brassard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า empenner empenner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jeu d'arc jeu d'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า visette visette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า barbelure barbelure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า archerie montée archerie montée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า champ de tir champ de tir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า repose-flèche repose-flèche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า papegay papegay [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chasse à l'arc chasse à l'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า קשתות קשתות [he]
 • การออกเสียงคำว่า une volée de flèches une volée de flèches [fr]
 • การออกเสียงคำว่า barbillon barbillon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Éros Éros [fr]
 • การออกเสียงคำว่า connétable connétable [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bandage de l'arc bandage de l'arc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arme de jet arme de jet [fr]