• การออกเสียงคำว่า sahib sahib [az]
 • การออกเสียงคำว่า o'erflowed o'erflowed [en]
 • การออกเสียงคำว่า Refresheth Refresheth [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sporteth Sporteth [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gruntest Gruntest [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Stretchest Stretchest [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Stirrest Stirrest [en]
 • การออกเสียงคำว่า Golden Hind Golden Hind [en]
 • การออกเสียงคำว่า koto koto [ja]
 • การออกเสียงคำว่า PTO PTO [en]
 • การออกเสียงคำว่า meed meed [en]
 • การออกเสียงคำว่า Straightway Straightway [en]
 • การออกเสียงคำว่า belove belove [en]
 • การออกเสียงคำว่า 'tis 'tis [en]
 • การออกเสียงคำว่า comprehendeth comprehendeth [en]
 • การออกเสียงคำว่า ariseth ariseth [en]
 • การออกเสียงคำว่า proveth proveth [en]
 • การออกเสียงคำว่า signifieth signifieth [en]
 • การออกเสียงคำว่า consisteth consisteth [en]
 • การออกเสียงคำว่า indocible indocible [en]
 • การออกเสียงคำว่า seeketh seeketh [en]
 • การออกเสียงคำว่า observeth observeth [en]
 • การออกเสียงคำว่า thinketh thinketh [en]
 • การออกเสียงคำว่า agistment agistment [en]
 • การออกเสียงคำว่า privateer privateer [en]
 • การออกเสียงคำว่า prithee prithee [en]
 • การออกเสียงคำว่า dolesome dolesome [en]
 • การออกเสียงคำว่า alterest alterest [en]
 • การออกเสียงคำว่า prayest prayest [en]
 • การออกเสียงคำว่า sculduddery sculduddery [en]