หมวดหมู่:

approach

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงapproach

 • การออกเสียง : zwracać się zwracać się [pl]
 • การออกเสียง : dochodzić dochodzić [pl]
 • การออกเสียง : نهجا نهجا [ar]
 • การออกเสียง : yanaşmak yanaşmak [tr]
 • การออกเสียง : نقترب نقترب [ar]
 • การออกเสียง : zbliżenie zbliżenie [pl]
 • การออกเสียง : zwrócić się zwrócić się [pl]
 • การออกเสียง : منهج منهج [ar]
 • การออกเสียง : nadchodzić nadchodzić [pl]
 • การออกเสียง : przyjdzie przyjdzie [pl]
 • การออกเสียง : zbliż się zbliż się [pl]
 • การออกเสียง : sposobu sposobu [pl]
 • การออกเสียง : nadeszła nadeszła [pl]
 • การออกเสียง : podejdź podejdź [pl]
 • การออกเสียง : przystąpi przystąpi [pl]
 • การออกเสียง : zbliżające się zbliżające się [pl]
 • การออกเสียง : przychodziło przychodziło [pl]
 • การออกเสียง : podchodzisz podchodzisz [pl]
 • การออกเสียง : zbliżyłem się zbliżyłem się [pl]