หมวดหมู่:

appreciate

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงappreciate

  • การออกเสียง : 好き 好き [ja]
  • การออกเสียง : Magpahalaga Magpahalaga [tl]
  • การออกเสียง : يثمنون يثمنون [ar]
  • การออกเสียง : Ceńmy Ceńmy [pl]
  • การออกเสียง : doceniam doceniam [pl]
  • การออกเสียง : سراہا سراہا [ur]
  • การออกเสียง : cenił cenił [pl]
  • การออกเสียง : cenię cenię [pl]
  • การออกเสียง : docenią docenią [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : מעריך מעריך [he] รอการออกเสียง