หมวดหมู่:

appendage

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงappendage

  • การออกเสียง : fin fin [es]
  • การออกเสียง : appendant appendant [en]
  • การออกเสียง : اِضافت اِضافت [ur]
  • การออกเสียง : endopodite endopodite [en]