หมวดหมู่:

antropologia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงantropologia

 • การออกเสียง : antropologia antropologia [pl]
 • การออกเสียง : Marc Augé Marc Augé [fr]
 • การออกเสียง : tradizioni popolari tradizioni popolari [it]
 • การออกเสียง : Lowie Lowie [en]
 • การออกเสียง : protoantropo protoantropo [it]
 • การออกเสียง : ortognatismo ortognatismo [it]
 • การออกเสียง : comparativismo comparativismo [it]
 • การออกเสียง : Donald Lathrap Donald Lathrap [en]
 • การออกเสียง : Michelle Rosaldo Michelle Rosaldo [en]
 • การออกเสียง : antropologia culturale antropologia culturale [it]
 • การออกเสียง : monocultura monocultura [it]
 • การออกเสียง : Melford Elliot Spiro Melford Elliot Spiro [en]
 • การออกเสียง : machiguengas machiguengas [es]
 • การออกเสียง : liminalidad liminalidad [es]