หมวดหมู่:

antico comune

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงantico comune

 • การออกเสียง : Dole Dole [en]
 • การออกเสียง : Goiaci Goiaci [it]
 • การออกเสียง : Legos Legos [it]
 • การออกเสียง : Budagne (GO) Budagne (GO) [it]
 • การออกเสียง : Curdomo (BG) Curdomo (BG) [it]
 • การออกเสียง : Barza (VA) Barza (VA) [it]
 • การออกเสียง : Costasavina (TN) Costasavina (TN) [it]
 • การออกเสียง : Toss (TN) Toss (TN) [it]
 • การออกเสียง : Scorzarolo Scorzarolo [it]
 • การออกเสียง : Cassina Triulza Cassina Triulza [it]
 • การออกเสียง : Crana Gattugno (NO) Crana Gattugno (NO) [it]
 • การออกเสียง : Gottro (CO) Gottro (CO) [it]
 • การออกเสียง : Cassine Tolentine Cassine Tolentine [it]
 • การออกเสียง : Monghezzo di fuori Monghezzo di fuori [it]
 • การออกเสียง : Rebbio (CO) Rebbio (CO) [it]
 • การออกเสียง : Monticelli di Borgogna (BG) Monticelli di Borgogna (BG) [it]
 • การออกเสียง : Isolella Isolella [it]
 • การออกเสียง : Persone (TN) Persone (TN) [it]
 • การออกเสียง : Medana Medana [sl]
 • การออกเสียง : Brolpasino (CR) Brolpasino (CR) [it]
 • การออกเสียง : Dol Ottelza Dol Ottelza [it]
 • การออกเสียง : Bigliana (GO) Bigliana (GO) [it]
 • การออกเสียง : Malpotremo Malpotremo [it]
 • การออกเสียง : Goiaze Goiaze [it]
 • การออกเสียง : Migiandone Migiandone [it]
 • การออกเสียง : Castrezzone Castrezzone [it]
 • การออกเสียง : Corteranzo (AL) Corteranzo (AL) [it]
 • การออกเสียง : Garofai (SS) Garofai (SS) [it]
 • การออกเสียง : Dresenza Dresenza [it]
 • การออกเสียง : Corzes (BZ) Corzes (BZ) [it]
 • การออกเสียง : Ceselli (PG) Ceselli (PG) [it]
 • การออกเสียง : Millan-Sarnes Millan-Sarnes [it]
 • การออกเสียง : Caronno Corbellaro Caronno Corbellaro [it]
 • การออกเสียง : Cassine Sirigari Cassine Sirigari [it]
 • การออกเสียง : Gozza Gozza [it]
 • การออกเสียง : Doccio (VC) Doccio (VC) [it]
 • การออกเสียง : Montalero Montalero [it]
 • การออกเสียง : Gere del Pesce (CR) Gere del Pesce (CR) [it]
 • การออกเสียง : Buttogno (NO) Buttogno (NO) [it]
 • การออกเสียง : Ledine Ledine [it]
 • การออกเสียง : Moano Moano [it]
 • การออกเสียง : Costa di Mezzate (BG) Costa di Mezzate (BG) [it]
 • การออกเสียง : Pranzo (TN) Pranzo (TN) [it]
 • การออกเสียง : Ceppeda (MI) Ceppeda (MI) [it]
 • การออกเสียง : Maggianico Maggianico [it]
 • การออกเสียง : Drusacco (TO) Drusacco (TO) [it]
 • การออกเสียง : Mentoulles Mentoulles [it]
 • การออกเสียง : Cassine Gandine Cassine Gandine [it]
 • การออกเสียง : Campovico (SO) Campovico (SO) [it]
 • การออกเสียง : Collemancio (PG) Collemancio (PG) [it]
 • การออกเสียง : Locavizza di Canale Locavizza di Canale [it]
 • การออกเสียง : Camigna (GO) Camigna (GO) [it]
 • การออกเสียง : Biestro (SV) Biestro (SV) [it]
 • การออกเสียง : Laorca Laorca [it]
 • การออกเสียง : Berie (GO) Berie (GO) [it]
 • การออกเสียง : Locavizza di Aidussina Locavizza di Aidussina [it]
 • การออกเสียง : Vergo (MI) Vergo (MI) [it]
 • การออกเสียง : Bersez (Fiume) Bersez (Fiume) [it]
 • การออกเสียง : Cocconito (AL) Cocconito (AL) [it]
 • การออกเสียง : Gattera Maiocca (MI) Gattera Maiocca (MI) [it]
 • การออกเสียง : Montalto Tarugo (PU) Montalto Tarugo (PU) [it]
 • การออกเสียง : Cosbana nel Collio Cosbana nel Collio [it]
 • การออกเสียง : Marzalengo Marzalengo [it]
 • การออกเสียง : Barate Barate [it]
 • การออกเสียง : Cobilaglava Cobilaglava [it]
 • การออกเสียง : Vivente (PV) Vivente (PV) [it]
 • การออกเสียง : Lase Lase [it]
 • การออกเสียง : Collebaccaro (PG) Collebaccaro (PG) [it]
 • การออกเสียง : Creda Creda [it]
 • การออกเสียง : Cisore (NO) Cisore (NO) [it]
 • การออกเสียง : Castelvero d'Asti Castelvero d'Asti [it]
 • การออกเสียง : Gazzelli (IM) Gazzelli (IM) [it]
 • การออกเสียง : Ceconico (GO) Ceconico (GO) [it]
 • การออกเสียง : Luico Luico [it]
 • การออกเสียง : Fenigli (PU) Fenigli (PU) [it]
 • การออกเสียง : Chianchetelle (AV) Chianchetelle (AV) [it]
 • การออกเสียง : Idresca d'Isonzo Idresca d'Isonzo [it]
 • การออกเสียง : Gerrechiozzo (PV) Gerrechiozzo (PV) [it]
 • การออกเสียง : Cava Tigozzi (CR) Cava Tigozzi (CR) [it]
 • การออกเสียง : Montadamo Montadamo [it]
 • การออกเสียง : Cavandone (NO) Cavandone (NO) [it]
 • การออกเสียง : Cauria Cauria [it]
 • การออกเสียง : Camnie (GO) Camnie (GO) [it]
 • การออกเสียง : Torba (VA) Torba (VA) [it]
 • การออกเสียง : Mezzolago Mezzolago [it]
 • การออกเสียง : Bollone (TN) Bollone (TN) [it]
 • การออกเสียง : Chiosi d'Adda Vigadore (MI) Chiosi d'Adda Vigadore (MI) [it]