หมวดหมู่:

anterior

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanterior

  • การออกเสียง : Abans Abans [ca]
  • การออกเสียง : priori priori [it]
  • การออกเสียง : anticus anticus [en]
  • การออกเสียง : önceki önceki [tr]