• การออกเสียงคำว่า priori priori [it]
  • การออกเสียงคำว่า anticus anticus [en]
  • การออกเสียงคำว่า önceki önceki [tr]
  • การออกเสียงคำว่า Abans Abans [ca]