หมวดหมู่:

animaux

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanimaux

 • การออกเสียง : cheval cheval [fr]
 • การออกเสียง : alpaca alpaca [en]
 • การออกเสียง : gazelle gazelle [fr]
 • การออกเสียง : paonne paonne [fr]
 • การออกเสียง : bouc bouc [fr]
 • การออกเสียง : brebis brebis [fr]
 • การออกเสียง : phoque phoque [fr]
 • การออกเสียง : cochon cochon [fr]
 • การออกเสียง : chaton chaton [fr]
 • การออกเสียง : ornithorynque ornithorynque [fr]
 • การออกเสียง : Taureau Taureau [fr]
 • การออกเสียง : pélican pélican [fr]
 • การออกเสียง : maki maki [nl]
 • การออกเสียง : guanaco guanaco [it]
 • การออกเสียง : truie truie [fr]
 • การออกเสียง : HU HU [de]
 • การออกเสียง : héron cendré héron cendré [fr]
 • การออกเสียง : chiot chiot [fr]
 • การออกเสียง : brontosaure brontosaure [fr]
 • การออกเสียง : chevreau chevreau [fr]
 • การออกเสียง : les éléphants les éléphants [fr]
 • การออกเสียง : paonneau paonneau [fr]
 • การออกเสียง : les huîtres les huîtres [fr]
 • การออกเสียง : raton-laveur raton-laveur [fr]
 • การออกเสียง : Traquet motteux Traquet motteux [fr]
 • การออกเสียง : nandou nandou [fr]
 • การออกเสียง : Les copépodes Les copépodes [fr]
 • การออกเสียง : mouflon mouflon [fr]
 • การออกเสียง : ouistiti ouistiti [fr]
 • การออกเสียง : Dermestidae Dermestidae [fr]
 • การออกเสียง : tatous tatous [fr]
 • การออกเสียง : Goéland argenté Goéland argenté [fr]
 • การออกเสียง : le jars dans le jardin voit l'oie le jars dans le jardin voit l'oie [fr]
 • การออกเสียง : le rat rattache la rate le rat rattache la rate [fr]
 • การออกเสียง : sangsues sangsues [fr]
 • การออกเสียง : boe boe [fur]
 • การออกเสียง : koulan koulan [fr]