หมวดหมู่:

animale

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanimale

 • การออกเสียง : farfalla farfalla [it]
 • การออกเสียง : gaj gaj [hr]
 • การออกเสียง : foche foche [it]
 • การออกเสียง : quagga quagga [it]
 • การออกเสียง : asino asino [it]
 • การออกเสียง : ciuco ciuco [it]
 • การออกเสียง : tarabuso tarabuso [it]
 • การออกเสียง : bolita bolita [es]
 • การออกเสียง : border collie border collie [fr]
 • การออกเสียง : margay margay [it]
 • การออกเสียง : neofocena neofocena [it]
 • การออกเสียง : bighorn bighorn [en]
 • การออกเสียง : garzeta garzeta [vec]
 • การออกเสียง : ranocchia ranocchia [it]
 • การออกเสียง : goral goral [it]
 • การออกเสียง : wallabia wallabia [it]
 • การออกเสียง : parpajòła parpajòła [vec]
 • การออกเสียง : lumaca lumaca [it]
 • การออกเสียง : Cefalofo Cefalofo [it]
 • การออกเสียง : grifone grifone [it]
 • การออกเสียง : antechino antechino [it]
 • การออกเสียง : pulce pulce [it]
 • การออกเสียง : yaguarondi yaguarondi [it]
 • การออกเสียง : moroseta moroseta [it]
 • การออกเสียง : porsełeta porsełeta [vec]
 • การออกเสียง : donnole donnole [it]
 • การออกเสียง : muntjak muntjak [nl]
 • การออกเสียง : facocero facocero [it]
 • การออกเสียง : iattu iattu [scn]
 • การออกเสียง : scecca scecca [scn]
 • การออกเสียง : somaro somaro [it]
 • การออกเสียง : gałeto gałeto [vec]
 • การออกเสียง : formichiere formichiere [it]
 • การออกเสียง : lipote lipote [it]
 • การออกเสียง : griło griło [vec]
 • การออกเสียง : clamidosauro clamidosauro [it]
 • การออกเสียง : łunariòła łunariòła [vec]
 • การออกเสียง : ajgar ajgar [hi]
 • การออกเสียง : porc mistreţ porc mistreţ [ro]
 • การออกเสียง : driomio driomio [it]
 • การออกเสียง : cefalorinco cefalorinco [it]
 • การออกเสียง : ligre ligre [it]
 • การออกเสียง : kodkod kodkod [hu]