• การออกเสียงคำว่า gaj gaj [hr]
 • การออกเสียงคำว่า ajgar ajgar [hi]
 • การออกเสียงคำว่า farfalla farfalla [it]
 • การออกเสียงคำว่า donnole donnole [it]
 • การออกเสียงคำว่า Cefalofo Cefalofo [it]
 • การออกเสียงคำว่า garzeta garzeta [vec]
 • การออกเสียงคำว่า tarabuso tarabuso [it]
 • การออกเสียงคำว่า porsełeta porsełeta [vec]
 • การออกเสียงคำว่า parpajòła parpajòła [vec]
 • การออกเสียงคำว่า łunariòła łunariòła [vec]
 • การออกเสียงคำว่า griło griło [vec]
 • การออกเสียงคำว่า gałeto gałeto [vec]
 • การออกเสียงคำว่า antechino antechino [it]
 • การออกเสียงคำว่า ligre ligre [it]
 • การออกเสียงคำว่า quagga quagga [it]
 • การออกเสียงคำว่า kodkod kodkod [hu]
 • การออกเสียงคำว่า bighorn bighorn [en]
 • การออกเสียงคำว่า margay margay [it]
 • การออกเสียงคำว่า clamidosauro clamidosauro [it]
 • การออกเสียงคำว่า cefalorinco cefalorinco [it]
 • การออกเสียงคำว่า bolita bolita [es]
 • การออกเสียงคำว่า moroseta moroseta [it]
 • การออกเสียงคำว่า yaguarondi yaguarondi [it]
 • การออกเสียงคำว่า muntjak muntjak [nl]
 • การออกเสียงคำว่า lipote lipote [it]
 • การออกเสียงคำว่า driomio driomio [it]
 • การออกเสียงคำว่า wallabia wallabia [it]
 • การออกเสียงคำว่า neofocena neofocena [it]
 • การออกเสียงคำว่า goral goral [it]
 • การออกเสียงคำว่า scecca scecca [scn]