หมวดหมู่:

anglicised

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanglicised

 • การออกเสียง : debut debut [en]
 • การออกเสียง : Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon [fr]
 • การออกเสียง : façade façade [en]
 • การออกเสียง : debutante debutante [en]
 • การออกเสียง : Nuremberg Nuremberg [en]
 • การออกเสียง : Jacobin Jacobin [en]
 • การออกเสียง : legerdemain legerdemain [en]
 • การออกเสียง : Londinium Londinium [la]
 • การออกเสียง : debutant debutant [en]
 • การออกเสียง : Buncrana Buncrana [en]
 • การออกเสียง : Gweesalia Gweesalia [en]
 • การออกเสียง : per procurationem (juridic) per procurationem (juridic) [en]
 • การออกเสียง : Fomorians Fomorians [en]
 • การออกเสียง : scire facias (juridic) scire facias (juridic) [en]
 • การออกเสียง : basidiomycetes basidiomycetes [en]