หมวดหมู่:

anglicisation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanglicisation

 • การออกเสียง : je ne sais quoi je ne sais quoi [fr]
 • การออกเสียง : Michelin Michelin [fr]
 • การออกเสียง : déjà vu déjà vu [fr]
 • การออกเสียง : force majeure force majeure [fr]
 • การออกเสียง : kilometer kilometer [en]
 • การออกเสียง : carpe diem carpe diem [es]
 • การออกเสียง : beau beau [fr]
 • การออกเสียง : melee melee [en]
 • การออกเสียง : cojones cojones [es]
 • การออกเสียง : résumé résumé [en]
 • การออกเสียง : risotto risotto [it]
 • การออกเสียง : Munich Munich [en]
 • การออกเสียง : sommelier sommelier [fr]
 • การออกเสียง : Esprit Esprit [fr]
 • การออกเสียง : debuted debuted [en]
 • การออกเสียง : gelato gelato [it]
 • การออกเสียง : cliché cliché [fr]
 • การออกเสียง : Prêt-à-porter Prêt-à-porter [fr]
 • การออกเสียง : boutique boutique [en]
 • การออกเสียง : coup de grâce coup de grâce [en]
 • การออกเสียง : Kieran Kieran [en]
 • การออกเสียง : vignettes vignettes [en]
 • การออกเสียง : à la carte à la carte [fr]
 • การออกเสียง : bourgeois bourgeois [fr]
 • การออกเสียง : saucier saucier [en]
 • การออกเสียง : bourgeoisie bourgeoisie [fr]
 • การออกเสียง : sine qua non sine qua non [la]
 • การออกเสียง : rigor mortis rigor mortis [en]
 • การออกเสียง : mea culpa mea culpa [en]
 • การออกเสียง : catering catering [en]
 • การออกเสียง : Les Miserables Les Miserables [en]
 • การออกเสียง : sauteed sauteed [en]
 • การออกเสียง : élan élan [fr]
 • การออกเสียง : veto veto [en]
 • การออกเสียง : Alma Mater Alma Mater [en]
 • การออกเสียง : doppelganger doppelganger [en]
 • การออกเสียง : carte blanche carte blanche [en]
 • การออกเสียง : Gymnopédie Gymnopédie [fr]
 • การออกเสียง : demi-glace demi-glace [fr]
 • การออกเสียง : Cinque Ports Cinque Ports [en]
 • การออกเสียง : Béchamel Béchamel [fr]
 • การออกเสียง : brasserie brasserie [en]
 • การออกเสียง : en passant en passant [fr]
 • การออกเสียง : kilometers kilometers [en]
 • การออกเสียง : pain au chocolat pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : avant-garde avant-garde [en]
 • การออกเสียง : a la carte a la carte [en]
 • การออกเสียง : bête noire bête noire [fr]
 • การออกเสียง : chef-d'oeuvre chef-d'oeuvre [en]
 • การออกเสียง : anno domini anno domini [la]
 • การออกเสียง : protégé protégé [en]
 • การออกเสียง : comme il faut comme il faut [fr]
 • การออกเสียง : naas naas [en]
 • การออกเสียง : foudroyant foudroyant [en]
 • การออกเสียง : mammalia mammalia [la]
 • การออกเสียง : pas de deux pas de deux [fr]
 • การออกเสียง : continua continua [it]
 • การออกเสียง : Rhuddlan Rhuddlan [cy]
 • การออกเสียง : aperçu aperçu [fr]
 • การออกเสียง : sgian dubh sgian dubh [gd]
 • การออกเสียง : minima minima [it]
 • การออกเสียง : exeat exeat [fr]
 • การออกเสียง : Strafe Strafe [de]
 • การออกเสียง : gouache gouache [fr]
 • การออกเสียง : aide-de-camp aide-de-camp [fr]
 • การออกเสียง : recherché recherché [en]
 • การออกเสียง : mêlée mêlée [fr]
 • การออกเสียง : giclee giclee [fr]
 • การออกเสียง : Sjogren's syndrome Sjogren's syndrome [en]
 • การออกเสียง : anar anar [ca]
 • การออกเสียง : contre-jour contre-jour [fr]
 • การออกเสียง : Pret-a-manger Pret-a-manger [en]
 • การออกเสียง : ad nauseam ad nauseam [en]
 • การออกเสียง : coucher coucher [fr]
 • การออกเสียง : esprit de corps esprit de corps [en]
 • การออกเสียง : bricolage bricolage [fr]
 • การออกเสียง : décolleté décolleté [fr]
 • การออกเสียง : metier metier [en]
 • การออกเสียง : Portlaoise Portlaoise [en]
 • การออกเสียง : couchant couchant [en]
 • การออกเสียง : savoir faire savoir faire [en]
 • การออกเสียง : Trefriw Trefriw [cy]
 • การออกเสียง : objet d'art objet d'art [fr]
 • การออกเสียง : Graiguenamanagh Graiguenamanagh [en]
 • การออกเสียง : outré outré [fr]
 • การออกเสียง : dilettant dilettant [de]
 • การออกเสียง : sangfroid sangfroid [fr]
 • การออกเสียง : de Bourgh de Bourgh [en]
 • การออกเสียง : tsarina tsarina [pt]
 • การออกเสียง : Planchet Planchet [en]
 • การออกเสียง : art deco art deco [nl]
 • การออกเสียง : Birr Birr [de]
 • การออกเสียง : biro biro [en]
 • การออกเสียง : dramatis personae dramatis personae [en]
 • การออกเสียง : paëlla paëlla [fr]
 • การออกเสียง : matinée matinée [fr]
 • การออกเสียง : coups coups [fr]
 • การออกเสียง : Petrarch Petrarch [en]
 • การออกเสียง : ménage ménage [fr]
 • การออกเสียง : Nenagh Nenagh [en]