หมวดหมู่:

ancient world

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงancient world

 • การออกเสียง : Rome Rome [fr]
 • การออกเสียง : Alexandria Alexandria [en]
 • การออกเสียง : centurion centurion [en]
 • การออกเสียง : Cleopatra Cleopatra [it]
 • การออกเสียง : spartan spartan [en]
 • การออกเสียง : Caesar Julius Caesar Julius [la]
 • การออกเสียง : Gladius Gladius [la]
 • การออกเสียง : Gaul Gaul [de]
 • การออกเสียง : Visigoth Visigoth [en]
 • การออกเสียง : Armorica Armorica [en]
 • การออกเสียง : Mycale Mycale [en]
 • การออกเสียง : spatha spatha [la]
 • การออกเสียง : Euhemerism Euhemerism [en]
 • การออกเสียง : Akkad Akkad [de]
 • การออกเสียง : hospita hospita [la]
 • การออกเสียง : Antiochus IV Epiphanes Antiochus IV Epiphanes [en]
 • การออกเสียง : Ptolemy VI Philometor Ptolemy VI Philometor [en]
 • การออกเสียง : Jugurtha Jugurtha [la]
 • การออกเสียง : Hellenes Hellenes [en]
 • การออกเสียง : Ptolemy V Epiphanes Ptolemy V Epiphanes [en]
 • การออกเสียง : Illyrians Illyrians [en]
 • การออกเสียง : Dacian Dacian [en]
 • การออกเสียง : Varangians Varangians [en]
 • การออกเสียง : Tartary Tartary [en]
 • การออกเสียง : Archidamus Archidamus [en]
 • การออกเสียง : Sumerians Sumerians [en]
 • การออกเสียง : Philometor Philometor [en]
 • การออกเสียง : Pherae Pherae [en]
 • การออกเสียง : Akkadians Akkadians [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Antyllus Antyllus [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aegospotami Aegospotami [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Democedes Democedes [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Lakedaimon Lakedaimon [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Vindili Vindili [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Agesilaus Agesilaus [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Arsacid Arsacid [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Lochoi Lochoi [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sikyonians Sikyonians [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ashur Ashur [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sophonisba Sophonisba [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Brighthelmstone Brighthelmstone [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Pellene Pellene [en] รอการออกเสียง