หมวดหมู่:

Anchor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAnchor

  • การออกเสียง : ancora ancora [it]
  • การออกเสียง : anker anker [de]
  • การออกเสียง : Anka Anka [hu]
  • การออกเสียง : David Frost David Frost [en]
  • การออกเสียง : angula angula [es]
  • การออกเสียง : هالة غوراني هالة غوراني [ar]
  • การออกเสียง : kotwić kotwić [pl]
  • การออกเสียง : مذيعة مذيعة [ar]
  • การออกเสียง : いかり いかり [ja]